ECO LABEL Certificate - Bygge- og varmeprodukter

ECO LABEL Certificate - Bygge- og varmeprodukter

En vigtig produktlinje, der er omfattet af ECO LABEL-programmet, er bygge- og varmeprodukter. ECO LABEL-programmet spiller en vigtig rolle i udvælgelsen af ​​sunde og miljøvenlige materialer, der anvendes i byggeaktiviteter. Miljømærket ECO LABEL hjælper virksomheder med at vælge sunde og miljøvenlige materialer til både byggematerialer fremstillet fra bunden og renoveringsmaterialer. I denne produktgruppe spænder produktsortimentet et bredt spektrum fra gulvbelægning til varmeisolering.

ECO LABEL Certificate - Bygge- og varmeprodukter

Hovedkriterierne for denne produktlinje i ECO LABEL-programmet er, at materialerne frigiver meget lidt opløsningsmidler og andre flygtige stoffer i rumluften, minimerer forurenende stoffer og konserveringsmidler og bruger træ fra bæredygtigt forvaltede skove.

I dag anvendes store mængder belægning og maling til byggeaktiviteter. Vægmalinger og -belægninger indeholder alarmerende opløsningsmidler, blødgøringsmidler og formaldehyd. Disse udgør en fare for menneskers sundhed, og brugen af ​​lavemissionerende og forurenende produkter er vigtig for at minimere potentielle sundhedsrisici.

Anvendelsen af ​​ECO LABEL-mærkning dækker en bred vifte af indendørs gulvbelægninger såsom træpaneler eller parketgulve, tæpper eller elastiske gulve og giver maling og belægning med lav emission mulighed for at bruge ECO LABEL-mærkningen. Denne tilladelse gælder også bygningselementer som klæbemidler og fyldstoffer.

På den anden side er varmeisoleringsmaterialer og nedhængte lofter i bygninger elementer, der sparer energi og reducerer støj. Men hvis disse produkter er fremstillet af materialer, der indeholder skadelige stoffer, udgør de en væsentlig risiko for sundhed og miljø. ECO LABEL-kriterier går ud over kriterierne i lovbestemmelser og nationale og internationale standarder og definerer varmeisoleringsmaterialer og nedhængte lofter med lav emission af skadelige stoffer og er uskadelige for menneskers sundhed. Dette gælder også for udvendige varmeisoleringskomposittesystemer, der bruges på ydersiden af ​​bygninger.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. Inden for denne ramme leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til producenter.