Hvad er ECO LABEL Tests?

Hvad er ECO LABEL Tests?

Passende miljømærkningsprogrammer har magten til potentielt at reducere forbrugets miljøpåvirkninger. Men disse programmers succes afhænger naturligvis af forbrugernes interesse. Dette er kun muligt med samfundets bevidsthed. Miljømærkning er et vigtigt værktøj, der hjælper forbrugerne med at identificere miljømæssigt foretrukne produkter. Jordens økosystem er begrænset, dets yderligere udvidelse er ikke mulig. Befolkningen er dog stigende. Med den stigende befolkning har økosystemet nået sine grænser. Af denne grund udtrykker eksperter også behovet for at bremse befolkningstilvæksten. I den nærmeste fremtid ses det at begrænse forbruget som en nødvendighed.

Hvad er ECO LABEL Tests?

Miljømærkningsprogrammer giver forbrugerne information og vurderinger til at vejlede dem i at træffe købsbeslutninger baseret på produkternes miljøpåvirkning. ECO LABEL-programmet giver ligeledes miljøoplysninger, som ikke er umiddelbart tilgængelige for marketingfolk, og fungerer som et forbrugerbeskyttelsesværktøj.

ECO LABEL certificerings- og mærkningssystemet har hovedsageligt tre formål:

  • Undgå vildledende miljøoplysninger og reklamer
  • Ved at give nøjagtige oplysninger, tilskynde forbrugerne til i vid udstrækning at basere deres købsbeslutninger på miljømæssige egenskaber og øge bevidstheden
  • Give markedsbaserede incitamenter for producenter til at reducere miljøpåvirkningen af ​​deres produkter og produktionsprocesser

Faktisk forklarer det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA), at hovedformålet med miljømærker er at lette de miljømæssige byrder ved menneskeligt forbrug og på denne måde bremse udtømningen af ​​det naturlige miljø.

MILJØMÆRKET miljømærket er designet til disse formål, og producenterne auditeres i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat for produktgrupper, nødvendige tests og analyser udføres, og virksomheden bliver certificeret ved at vurdere de indhentede data.virker. Virksomheder, der består disse inspektioner, kan bruge ECO LABEL-logoet på deres produkter sammen med ECO LABEL-certifikatet. De udførte test er baseret på testmetoder udviklet af internationale organisationer og accepteret over hele verden.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. Inden for denne ramme leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til producenter.