Hvad er økologisk risikovurdering?

Hvad er økologisk risikovurdering?

Økologisk risikovurdering udføres hovedsageligt for at bestemme de risici, som stoffer frigivet til miljøet af mennesker udgør på levende organismer i forskellige økosystemer, der udgør miljøet. Disse undersøgelser fokuserer hovedsageligt på risici fra kemiske forbindelser og genetisk modificerede organismer. Nogle undersøgelser fokuserer også på fysiske risici.

Hvad er økologisk risikovurdering?

Konceptuelle rammer og metoder udvikles til at vurdere økologiske risici. Økologisk risiko er muligheden for en uønsket økologisk effekt i miljøet. I økologiske risikovurderingsstudier anvendes processer, der kræver problemidentifikation, eksponeringsanalyse, konsekvensvurdering og risikokarakterisering. Identifikation af problemet er grundlaget for hele evalueringsprocessen. Hyppigheden, størrelsen og varigheden af ​​et problem afsløres ved eksponeringsanalyse. Konsekvensvurdering identificerer uønskede økologiske effekter som følge af eksponering. Økologiske risici estimeres ved at integrere eksponerings- og konsekvensanalyse. Identifikationen af ​​usikkerhed og dens eksplicitte inddragelse i vurderingsprocessen adskiller økologisk risikovurdering fra traditionel miljøkonsekvensvurdering.

Økologiske risikovurderinger giver teknisk støtte til ledelsesbeslutninger. Økologisk risikovurdering fokuserer jo på at estimere arten, størrelsen og sandsynligheden for uønskede virkninger af handlinger eller forhold.

Kort sagt er økologisk risikovurdering processen med at estimere sandsynligheden for, at en bestemt hændelse finder sted under visse betingelser. Det er grundlaget for afvejning og sammenligning af risici forbundet med miljøspørgsmål og er en systematisk måde at sikre, at disse risici forudsiges og forstås. ECO LABEL-programmer belyser også økologisk risikovurdering. Det primære formål med økologisk risikovurdering er økologisk sundhed på hele økosystemniveau snarere end økologisk integritet.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. Inden for denne ramme leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til producenter.