Hvad er økologisk risikovurdering?

Hvad er økologisk risikovurdering?

Økologisk risikovurdering udføres hovedsageligt for at bestemme de risici, som stoffer, der frigives i miljøet af mennesker på levende organismer i forskellige økosystemer, der udgør miljøet. Disse undersøgelser fokuserer primært på risici fra kemiske forbindelser og genetisk modificerede organismer. Nogle undersøgelser fokuserer også på fysiske risici.

Hvad er økologisk risikovurdering?

Konceptuelle rammer og metoder udvikles til vurdering af økologiske risici. Økologisk risiko er muligheden for en uønsket økologisk indvirkning på miljøet. Processer, der kræver problemidentifikation, eksponeringsanalyse, konsekvensanalyse og risikokarakterisering, anvendes i økologiske risikovurderingsundersøgelser. Identifikation af problemet er grundlaget for hele evalueringsprocessen. Frekvens, størrelse og varighed af et problem afsløres ved eksponeringsanalyse. Konsekvensanalysen beskriver de uønskede økologiske effekter, der opstår som følge af eksponering. Økologiske risici forudsiges med integrationen af ​​eksponering og konsekvensanalyse. Identifikation af usikkerhed og eksplicit optagelse i vurderingsprocessen skelner mellem økologisk risikovurdering og traditionel miljøkonsekvensvurdering.

Det giver teknisk support til økologiske risikovurderinger og ledelsesbeslutninger. Derfor fokuserer økologisk risikovurdering på at estimere arten, størrelsen og sandsynligheden for uønskede virkninger af handlinger eller forhold.

Kort sagt, økologisk risikovurdering er processen med at estimere sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed finder sted under visse forhold. Det er grundlaget for afvejning og sammenligning af risici forbundet med miljøspørgsmål og er en systematisk måde at sikre, at disse risici forudsiges og forstås. ECO LABEL-programmer kaster også lys over vurdering af økologisk risiko. Det primære mål for økologisk risikovurdering er økologisk sundhed på hele økosystemniveau snarere end økologisk integritet.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. Inden for denne ramme leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til producenter.