Hvordan finder jeg ud af, hvilke ECO LABEL produkter der er tilgængelige?

Hvordan finder jeg ud af, hvilke ECO LABEL produkter der er tilgængelige?

I dag findes ECO LABEL for at reducere miljøpåvirkningen af ​​produkter eller tjenester og for at gøre det lettere for forbrugerne at vælge mere miljøvenlige produkter og tjenester. For at et produkt eller en tjeneste kan blive belønnet med ECO LABEL, skal det opfylde de strenge krav, der er stillet til det pågældende produkt eller servicegruppe. Ved bestemmelse af disse krav udføres følgende undersøgelser hovedsageligt:

Hvordan finder jeg ud af, hvilke ECO LABEL produkter der er tilgængelige?

  • Hele produktets eller tjenestens livscyklus undersøges, og vigtige miljøfaktorer identificeres.
  • Der stilles strenge krav til vigtige miljøkriterier såsom kemisk indhold og anvendelse af farlige stoffer, affaldsseparation og minimering, energi- og vandforbrug samt kvalitet og holdbarhed.
  • Sørg for, at der ikke anvendes kendte hormonforstyrrende stoffer og allergener eller kræftfremkaldende stoffer
  • Kravene opdateres regelmæssigt for løbende forbedring af produkter og tjenester.

I dag har tusinder af produkter fået ECO LABEL-certifikater, og nye produkter og tjenester, der certificeres efter behov, er inkluderet i programmet. Virksomheder, der ønsker at få et ECO LABEL-certifikat og anbringe et ECO LABEL-miljømærke på deres produkter, skal straks kontakte vores organisation for at finde ud af, for hvilke produkter disse tjenester leveres, og hvilken produktgruppe produkterne eller tjenesterne falder ind under.

Produktgrupperne på vores hjemmeside og de produkter og tjenester, der er inkluderet i disse grupper, er til informationsformål og er ikke begrænset til disse. Vores organisation er baseret på strenge videnskabelige studier og høje etiske principper for en bedre verden. I sine aktiviteter fokuserer det på sikkerhedshensyn, bæredygtighed, menneskelig trivsel og miljøbevidsthed.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. Inden for denne ramme leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til producenter.