Betydningen af ​​miljøfordele

Betydningen af ​​miljøfordele

ECO LABEL er et frivilligt miljøcertificerings- og mærkningsprogram implementeret over hele verden og er blandt verdens mest krævende miljømærker for visse produkter. MILJØMÆRKET er et miljømærke, der identificerer produkter, der har vist sig at være miljømæssigt at foretrække inden for en bestemt kategori.

Betydningen af ​​miljøfordele

Produkter er mærket grønt eller miljømæssigt af mange organisationer i dag, men i modsætning til disse påstande er MILJØMÆRKET et betroet mærke, der er godkendt af en upartisk og uafhængig tredjepartsmyndighed for produkter, der uafhængigt har vist sig at opfylde gennemsigtige miljøkriterier baseret på livscyklusovervejelser.

MILJØMÆRKET på et produkt betyder, at dette produkt er certificeret til en videnskabelig standard. Selvom krav og produktlinjer er forskellige, dækker alle standarder hovedsageligt følgende områder: toksicitet, luftkvalitet, energi- og vandforbrug, genanvendelighed, brug af naturressourcer og andre interesseområder.

MILJØMÆRKET har status som ISO 14024 standard (TS EN ISO 14024 Miljømærker og deklarationer - Type 1: Miljømærkning - Principper og metoder).

Fordele såsom forbedret vand- og luftkvalitet, forbedret biodiversitet og habitatbeskyttelse og reduktion af drivhusgasser er alle iboende i en strategi, der beskytter miljøet. Det er nødvendigt at definere karakteristikaene for disse miljøfordele og systemerne bag dem. I denne henseende kan virkningerne af ECO LABEL-programmet på miljøgevinster ikke diskuteres.

Forbedret luftkvalitet kommer i spidsen for miljøgevinster. En lige så vigtig miljøgevinst er at klare klimaforandringerne. For at klare klimaforandringerne er det nødvendigt at begrænse udledningen af ​​drivhusgasser og effektivisere energiforbruget både regionalt og globalt. Andre miljøgevinster er forbedret vandkvalitet og beskyttelse af biodiversitet og levesteder.

Økosystemet, som det lever i, det vil sige alle samfund af levende organismer på et bestemt sted, deres levesteder og interaktioner, er de stoffer, der er nødvendige for menneskers sundhed, livskvalitet og overlevelse.Det giver mange ting. Der er tre miljømål, der er afgørende for at være bæredygtige og beskytte miljøet: fremragende vandkvalitet, sund luftkvalitet og beskyttelse af biodiversiteten.