Betydningen af ​​miljøfordele

Betydningen af ​​miljøfordele

ECO LABEL er et frivilligt miljøcertificerings- og mærkningsprogram implementeret over hele verden og er blandt verdens mest krævende miljømærker for bestemte produkter. ECO LABEL er et miljømærke og beskriver produkter, der har vist sig at være miljømæssigt foretrukne inden for en bestemt kategori.

Betydningen af ​​miljøfordele

I dag er produkter mærket som grønne eller miljømæssige af mange organisationer, men i modsætning til disse påstande er ECO LABEL et pålideligt mærke baseret på livscyklusovervejelser og godkendt af en upartisk og uafhængig tredjepartsmyndighed for produkter, der uafhængigt er bestemt til at opfylde gennemsigtige miljøkriterier .

ECO LABEL-mærkningen på et produkt betyder, at dette produkt er godkendt i henhold til en standard baseret på videnskabelige undersøgelser. Selvom kravene og produktlinjerne er forskellige, inkluderer alle standarder hovedsageligt følgende områder: toksicitet, luftkvalitet, energi- og vandforbrug, genanvendelighed, anvendelse af naturressourcer og andre områder af interesse.

ECO LABEL-mærkningen har status som ISO 14024-standard (TS EN ISO 14024 Miljømærker og erklæringer - Type 1: Miljømærkning - Principper og metoder).

Fordele som forbedret vand- og luftkvalitet, forbedret biodiversitet og beskyttelse af levesteder og reduktion af drivhusgasser er alle forbundet med en strategi, der beskytter miljøet. Det er nødvendigt at definere egenskaberne ved disse miljøfordele og systemerne bag dem. I denne henseende kan virkningerne af ECO LABEL-programmet på miljøgevinster ikke diskuteres.

Forbedret luftkvalitet kommer først blandt miljøgevinster. På samme niveau er klimaforandringerne en vigtig miljøgevinst. For at klare klimaforandringerne er det nødvendigt at begrænse drivhusgasemissionerne og gøre energieffektiviteten mere effektiv både regionalt og globalt. Andre miljøgevinster er forbedret vandkvalitet, biodiversitet og beskyttelse af levesteder.

Økosystemet beboet, det vil sige alle levende organisme samfund på et bestemt sted, deres levesteder og interaktioner, er afgørende for menneskers sundhed, livskvalitet og overlevelse.Det giver mange ting. Der er tre miljømål, der er kritiske for at være bæredygtige og beskytte miljøet: fremragende vandkvalitet, sund luftkvalitet og bevarelse af biodiversitet.