At gøre virksomheden til en leder inden for industrien er målet for ECO LABEL-programmet

At gøre virksomheden til en leder inden for industrien er målet for ECO LABEL-programmet

Miljømærkning er et vigtigt emne for enhver international virksomhed, der beskæftiger sig med miljø eller handel. Af denne grund gennemfører den internationale standardiseringsorganisation (ISO) undersøgelser for at standardisere miljømærkningsplaner. ISO 14024-standarden er offentliggjort til dette formål, og miljømærket ECO LABEL er et miljømærke designet inden for denne standard. I denne henseende prioriteres kvalitet og pålidelighed også i ECO LABEL certificering og mærkningstjenester, der leveres af vores organisation, og hvad der er væsentligt for os er, at virksomheden tjente som pioner inden for sektoren.

At gøre virksomheden til en leder inden for industrien er målet for ECO LABEL-programmet

Miljømærket ECO LABEL, som er et miljømærke af type I, er et mærke, der viser forbrugernes samlede miljøpræstation for det produkt, der bærer denne etiket, sammenlignet med andre produkter i samme produktkategori. Det pågældende produkt er berettiget til at bære dette miljømærke, fordi det opfylder et sæt specificerede kriterier. Disse produkter produceres også i overensstemmelse med miljømæssige og andre relevante lovbestemmelser. Ligeledes er de produkter, der opfylder kvalitetskravene i nationale og internationale standarder.

I mellemtiden tages hele produktets livscyklus i betragtning ved bestemmelse af miljøkriterier som råvareanvendelse, produktion, emballering, distribution, anvendelse og bortskaffelse for at blive tildelt miljømærket ECO LABEL.

ECO LABEL er et valgfrit miljømærke. Det har dog strenge kriterier. Virksomheder, der opfylder disse kriterier, er kun virksomheder, der har den viden og erfaring, der kan være en pioner i sektoren.