ECO LABEL Kriterier for håndopvaskemidler

ECO LABEL Kriterier for håndopvaskemidler

De vigtigste ECO LABEL-kriterier, der er fastsat for håndopvaskemidler, er grupperet under følgende overskrifter:

ECO LABEL Kriterier for håndopvaskemidler

  • Toksicitet for organismer, der lever i vand
  • Biologisk nedbrydelighed
  • Bæredygtig indkøb af palmeolie, palmekerneolie og deres derivaterı
  • Udelukkede og begrænsede stoffer
  • Emballagefunktioner
  • Egnethed til brug
  • Brugeroplysninger

For eksempel bør produktets kritiske fortyndingsvolumen ifølge kriterierne for toksicitet over for vandorganismer ikke overstige visse grænser for referencedosis. Denne grænse er fastsat til 2.500 l/l vaskevand for håndopvaskemidler.

På den anden side bør indholdet af aerobt ikke-bionedbrydelige eller anaerobt ikke-bionedbrydelige organiske stoffer i produktet ikke overstige følgende grænser:

  • Indhold af aerobe ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer 0,03 g/l vaskevand
  • Indhold af organiske materialer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige 0,08 g/l vaskevand

Et andet kriterium vedrører bæredygtig ressourceudnyttelse af palmeolie, palmeolie og derivater deraf. Ingredienserne, der anvendes i palmeolie eller palmeolieprodukter, skal stamme fra plantager, der opfylder de etablerede krav til bæredygtig produktion. Den behandler miljøpåvirkninger, herunder jord, biodiversitet, organiske kulstoflagre og bevarelse af naturressourcer.

Håndholdt opvaskemiddel med ECO LABEL miljømærket tager hensyn til miljøet og brugerens sundhed og er mindst lige så effektivt som andre opvaskemidler. Udvælgelsen og emballeringen af ​​de kemiske forbindelser, der indgår i formuleringen, er miljøvenlig, og anvendelsesprocessen og råvareudvindingen er taget i betragtning i kravene.

I denne sammenhæng opfylder opvaskemidler mærket ECO LABEL strenge krav vedrørende miljøskadelige kemikalier, herunder økotoksicitet og biologisk nedbrydelighed. Det opfylder strenge krav til kemikalier, der er skadelige for menneskers sundhed, herunder begrænsningen af ​​konserveringsmidler og andre sensibiliserende stoffer. Disse produkter bruges sparsomt til at bevare jordens ressourcer. Det bidrager også til den cirkulære økonomi med emballagedesign og materialevalg.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger det moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. I denne sammenhæng leverer det ECO LABEL certificeringstjenester til fremstillingsvirksomheder til opvaskemidler til håndopvask.