ECO LABEL Kriterier for grafpapir, vævspapir og vævsprodukter

ECO LABEL Kriterier for grafpapir, vævspapir og vævsprodukter

Nøjagtig information er hovedkriteriet for at opbygge tillid blandt forbrugerne. Forbrugernes tillid til miljømærker er også en af ​​de væsentlige forudsætninger for at gøre det miljømærkede produkt vellykket. Forskellige forskningsresultater afslører, at miljømærker positivt styrker forbrugerens tillid til produktet og fremkalder positive vurderinger. Forbrugere træffer ofte en købsbeslutning gennem miljømærker.

ECO LABEL Kriterier for grafpapir, vævspapir og vævsprodukter

På den anden side skaber det stigende antal miljømærketyper forvirring blandt forbrugerne. I dette tilfælde skal forbrugernes tillid øges for at gøre miljømærkeprogrammer til succes.

De vigtigste ECO LABEL-kriterier, der er bestemt for grafpapir, tissuepapir og tissueprodukter, samles under følgende overskrifter:

 • Emissioner til vand og luft
 • Energiforbrug
 • Fibre: bevarelse af ressourcer, bæredygtig skovforvaltning
 • Begrænsede farlige stoffer og blandinger
 • Affaldshåndtering
 • Egnethed til brug
 • Oplysninger om emballage
 • Oplysninger, der vises på etiketten

Målene for ECO LABEL-kriterierne bestemt for grafpapir, tissuepapir og tissueprodukter kan anføres som følger:

 • At reducere energiforbrug og luftrelaterede emissioner
 • At reducere skader på miljøet ved at reducere dannelse af vand og affald
 • At reducere miljøskader eller risici forbundet med brugen af ​​farlige kemikalier
 • Beskyt skove ved at kræve genbrugsfibre eller jomfruelige fibre fra skove og bæredygtigt forvaltede områder

MILJØMÆRKET Kriterierne har til formål at reducere især udledning af giftige stoffer til vand og skader på miljøet eller risici for energiforbrug (klimaændringer, sur regn, ozonnedbrydning og udtømning af ikke-vedvarende ressourcer).

For eksempel kan producenterne mene, at papirmasse- og papirproduktionsområdet, landets lovbestemmelser vedrørende emissioner til vand og luft skal sikre, at den lever op til kravene. Forholdet mellem referenceværdierne bestemt for kemisk iltforbrug, svovl, nitrogenoxider og fosfor og de målte emissioner bliver til en emissionsscore for virksomheden.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen i verden inden for videnskab og teknologi og konstant forbedrer sig selv. Samtidig bruger den moderne testudstyr og anvender testmetoder, der er accepteret over hele verden. I denne sammenhæng leverer ECO LABEL certificeringstjenester for grafisk papir, tissuepapir og tissueprodukter til producenter.