ECO LABEL Certifikat til opvaskemidler

ECO LABEL Certifikat til opvaskemidler

Opvaskemaskiner er maskiner, der konstant bruges i boliger og på arbejdspladser. De rengøringsmidler, der bruges i disse maskiner, indeholder dog nogle kemikalier og forbindelser, og disse komponenter blandes med vaske- eller skyllevandet og spildevandet. Det kan ikke siges, at spildevandsrensningsanlæg helt tilbageholder eller nedbryder komponenterne. Som sådan påvirkes vandområder blandet med spildevand negativt. Til gengæld indeholder opvaske- og rengøringsmidler visse konserveringsmidler eller allergifremkaldende stoffer, som aldrig bruges i miljømærkede produkter eller må bruges i minimumsmængder, hvis det er nødvendigt, og de er farlige for menneskers sundhed.

ECO LABEL Certifikat til opvaskemidler

En af hovedkomponenterne i opvaskemidler er overfladeaktive stoffer. Disse stoffer er hovedsageligt afledt af petrokemiske produkter eller vedvarende råmaterialer. På dette tidspunkt bør brugen af ​​bæredygtigt producerede råvarer altid foretrækkes på grund af dets positive bidrag til bæredygtig udvikling.

MILJØMÆRKET miljømærkede produkter bruger fornybare råvarer, der er produceret under bæredygtige forhold i videst muligt omfang, eller som fremmer bæredygtig produktion og bidrager til en bæredygtig udvikling.

Den største fordel ved opvaskemidler med MILJØMÆRKET er, at de undgår miljø- og sundhedsskadelige stoffer og fremmer bæredygtig brug af vedvarende råvarer. I mellemtiden forhindrer disse produkter også emballageaffald.

Vaskemidler i disse produktgrupper tager højde for vaskemidler, der er designet og markedsført til brug i husholdningsopvaskemaskiner og automatiske opvaskemaskiner til professionelt brug. Produktformlen forhindrer hudirritation og beskytter glas, tallerkener og andre køkkenredskaber. Den kan også bruges til håndvask.

Nogle giftige stoffer, der findes i konventionelle rengøringsmidler, har en negativ indvirkning på miljøet. Opvaskemidler mærket ECO LABEL overholder dog minimumstærskler for kritiske fortyndingsvolumener, består af biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer og overholder strenge restriktioner.

Vores organisation har et stærkt personale, der nøje følger udviklingen inden for videnskab og teknologi i verden og konstant forbedrer sig selv. Det bruger også moderne testudstyr og anvender testmetoder, der accepteres over hele verden. I denne sammenhæng leverer den ECO LABEL certificeringstjenester til opvaskemiddel til producenter.