ЭКО шошготой ямар бүтээгдэхүүнийг авах боломжтойг хэрхэн олох вэ?

ЭКО шошготой ямар бүтээгдэхүүнийг авах боломжтойг хэрхэн олох вэ?

Өнөө үед ECO LABEL нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, хэрэглэгчдэд байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонгоход хялбар болгох үүднээс үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ECO LABEL-ээр шагнахын тулд тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бүлэгт тавьсан хатуу шаардлагыг хангасан байх ёстой. Эдгээр шаардлагыг тодорхойлохдоо дараахь судалгааг голчлон хийдэг.

ЭКО шошготой ямар бүтээгдэхүүнийг авах боломжтойг хэрхэн олох вэ?

  • Бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь шалгаж, хүрээлэн буй орчны гол хүчин зүйлийг тодорхойлдог.
  • Химийн бодисын агууламж, хортой бодисын хэрэглээ, хог хаягдлыг ялгах, багасгах, эрчим хүч, усны хэрэглээ, чанар, удаан эдэлгээ зэрэг байгаль орчны гол шалгууруудад хатуу шаардлага тавьдаг.
  • Мэдэгдэж байгаа дотоод шүүрлийн эмгэг, харшил үүсгэгч, хорт хавдар үүсгэгч бодис хэрэглэхгүй байхыг баталгаажуулах
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тасралтгүй сайжруулахад тавигдах шаардлагыг тогтмол шинэчилж байдаг.

Өнөөдөр мянга мянган бүтээгдэхүүнд ECO LABEL сертификат олгож, шаардлагатай бол гэрчилгээжсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөтөлбөрт хамруулж байна. ECO LABEL сертификат авах, бүтээгдэхүүн дээрээ ECO LABEL байгаль орчны шошго наах хүсэлтэй компаниуд манай байгууллагатай яаралтай холбоо барьж эдгээр үйлчилгээг ямар бүтээгдэхүүнээр хангаж, аль бүтээгдэхүүний бүлэгт хамрагдахыг тодруулах шаардлагатай.

Манай вэбсайт дахь бүтээгдэхүүний бүлгүүд болон эдгээр бүлэгт багтсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь мэдээллийн зорилгоор ашиглагддаг бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй. Манай байгууллага нь илүү сайн дэлхийн төлөө хатуу шинжлэх ухааны судалгаа, ёс зүйн өндөр зарчимд суурилдаг. Үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдал, тогтвортой байдал, хүний ​​сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй орчны мэдлэгийг дээшлүүлэхэд анхаарч ажилладаг.

Манай байгууллага нь дэлхийн шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийг анхааралтай ажиглаж, өөрийгөө байнга сайжруулж байдаг хүчтэй боловсон хүчинтэй. Энэ нь орчин үеийн туршилтын тоног төхөөрөмжийг ашигладаг бөгөөд дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршилтын аргыг хэрэглэдэг. Энэ хүрээнд үйлдвэрлэгчдэд ECO LABEL баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлдэг.