ECO LABEL Belgelendirme

ECO LABEL Belgelendirme

Eko etiketleme uygulamaları bugün dünyanın her yerine yayılmıştır ve çok sayıda eko etiketleme programı uygulanmaktadır. Eko etiketlerin bu şekilde dünya genelinde yaygınlaşmasının başlıca nedeni, genel olarak bu uygulamanın, tarafsız ve bağımsız hareket eden, akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilme zorunluluğunun olmasıdır.

ECO LABEL Belgelendirme

Bütün eko etiketleme uygulamalarının temel aldıkları yaklaşım, bu etiketi taşıyan ürünlerin, bir dizi çevresel standardı karşıladığına dair bir onay sürecinden geçmesidir. Eko etiketler bir yandan tüketici bilincini teşvik ederken, bir yandan da çevresel açıdan tercihli ürünlerin pazarlanması konusunda önemli bir etki yaratmaktadır.

Çok sayıda belgelendirme türü bulunmaktadır ve bunların çoğu ulusal düzeyde geliştirilmiştir. Ancak bunların hepsi uluslararası alanda da uygulanabilir özellikler taşımaktadır. Böyle olunca Avrupa ülkelerinde geliştirilen bazı eko etiketler ABD’de kullanılırken, ABD’de geliştirilen bazı eko etiketler Avrupa ülkelerinde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanılmaktadır. Bir kısım eko etiketler ise özellikle uluslararası uygulama için geliştirilmiştir. ECO LABEL belgelendirme ve etiketleme programı buna örnektir.

ISO 14024 standardında açıklanan Tip 1 eko etiketler, uluslararası nitelikte ve çok kriterli eko etiketlerdir. Tip 1 etiketi, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerine yönelik bir dizi kritere dayanılarak gerçekleştirilen üçüncü taraf değerlendirmesidir. Bu etiketler, eko etiket programları tarafından en çok kullanılan etiketlerdir.

ISO 14024 standardında Tip 1 çevresel etiketleme şu şekilde tanımlanmaktadır: belli bir ürün grubuna dayalı olarak, bir ürünün yaşam döngüsü anlamında genel çevresel tercih edilebilirliğini gösteren, gönüllü ve çok kriterli, üçüncü taraf bir programdır. Tip 1 etiketleme yöntemi, bugün dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu standart, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlamıştır: TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.

ECO LABEL belgelendirme programı da, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Avrupa Ecolabel, İskandinavya’da uygulanan Nordic Swan, Almanya’da uygulanan Mavi Melek (Blauer Engel), Avusturya’da uygulanan Umweltzeichen, Japonya’da uygulanan Ecomark ve Kanada’da uygulanan EcoLogo programları gibi, ISO 14024 standardına dayanan Tip 1 eko etiket programını esas almaktadır.

Bütün bu Tip 1 etiketlerinin temel ilkeleri şunlardır:

  • Gönüllülük esasına dayanır
  • Tarafsız ve bağımsız kuruluş tarafından kriterler belirlenir ve etiketi kullanmak için lisans verilir
  • Kriterlere uygunluk doğrulanabilir
  • Bir ürünün amaca uygunluğu ve genel performansı dikkate alınır
  • Kriterler, ürünlerin ölçülebilir çevresel etkilerini tespit etmek için belirlenir
  • Kriterler, ürün yaşam döngüsüne göre belirlenir
  • Kriterler, TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları - Genel prensipler standardı gereklilikleri ile uyumludur
  • Belgelendirme ve etiketleme için akredite bir kuruluş denetimleri gerekmektedir
  • Tüm belgelendirme ve etiketleme süreçleri şeffaftır

Ekolojik dengenin neredeyse onarılmaz bir şekilde kötüye gittiği bu dönemde kuruluşumuz, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çeşitli sektörlerdeki üretici firmaların ekolojik çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.