Neden ECO LABEL?

ECO LABEL etiketine sahip olan ürünler, dünyanın her yerinde talep görmektedir. Çünkü ECO LABEL, sadece tehlikeli kimyasal madde veya bileşikleri azaltmaya odaklanmamakta, aynı zamanda ürünlerin daha geniş çevresel etkisine de bakmaktadır.

ECO Label Sertifikası
Eco Label Nedir?

ECO LABEL Nedir?

ECO LABEL sertifikasyon programı, bir yaşam döngüsü değerlendirmesine ve üretim faaliyetlerinden veya ürünlerin tüketiminden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmak için ortak bir hedefe dayalı sürdürülebilir çözümler oluşturmak için tasarlanmıştır.

Bir ürün, yaşam döngüsünün tüm aşamalarında, zorlu gereksinimleri karşılamak zorundadır. Ayrıca sürdürülebilir bir gelişme yaratmak için bu gereksinimlerin sürekli olarak ele alınması gerekmektedir.

ECO LABEL etiketini, diğer benzer etiketlerden ayıran şey, resmi, bağımsız ve üçüncü taraf sertifikasyon programı olmasıdır.

Bir ürün üzerinde yer alan ECO LABEL etiketi, bu ürünün, bilimsel çalışmalara dayanan bir standarda göre onaylandığı anlamına gelmektedir.

ECO Label Sertifikası

ECO LABEL Çevre Etiketinin Ardında Ne Bulunmaktadır?

ECO LABEL Çevre Etiketinin Ardında Ne Bulunmaktadır?

ECO LABEL çevre etiketinin ardında bulunan temel yaklaşım, yaşam döngüsü değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sırasında, bir ürünün üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olacak süreçlere odaklanılmakta ve bunların etkileri hesaplanmaktadır.

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin önemi, ürünün çevresel performansını sadece kullanım sırasında değil, ürünün tüm üretim, kullanım ve kullanım sonrasını içeren süreçlerde ele alması ve bütüncül bir değerlendirme olmasıdır.

ECO LABEL çevre etiketi, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kriterler açısından çevresel etkileri değerlendirilen ürünlere tanınmaktadır. Bu etiketin kullanılması tamamen gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Bu etiketi taşıyan ürünlerin pazarda farkedilme ihtimali daha yüksektir.

ECO Label Sertifikası

Haberler