Boyalar ve Vernikler İçin ECO LABEL Kriterleri

Boyalar ve Vernikler İçin ECO LABEL Kriterleri

Genel olarak, çevre etiketlerini sınıflandırmanın en yaygın yolu, etiketin zorunlu veya isteğe bağlı olmasıdır. Zorunlu çevresel etiketlemeleri yasal düzenlemelerle getirilen ve su veya enerji tüketimi gibi belli alanlara hakim olan uygulamalardır.

Boyalar ve Vernikler İçin ECO LABEL Kriterleri

Gönüllü etiketleme programları ise üç ana tür içermektedir. Tip I etiketi, üçüncü taraflarca onaylanan ürünler içindir. Tip II etiketi, ürün yaşam döngüsüne doğrudan katılan paydaşların kendi iddiasıdır. Tip III etiketi ise çok yaygın değildir. ECO LABEL çevre etiket programı Tip I’e girmektedir.

İç duvar boyaları ve kaplamaları, bazı durumlarda uçucu organik bileşik ve formaldehit gibi tehlikeli emisyonları buharlaştırmaktadır. Bu yüzden bu ürünler için toksikolojik ve çevresel özellikler ve güvenli kullanım konusunda tüketicilerin uyarılması gerekmektedir. Son kullanıcıları uyarmak açısından eko etiketler çok önemli bir işleve sahiptir. ECO LABEL çevre etketi, boya ve vernikler dahil bütün yapı ürünleri için yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanan bir belgedir. Bu belge, son kullanıcıların satın aldıkları ürünlerin, çevre ve sağlık etkileri konusundaki farkındalıklarını yönlendirmektedir.

Boyalar ve vernikler için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Genel çevre gereksinimleri: ürün hakkında bilgi, ürünlerin sınıflandırması, bileşen kimyasal maddelerin sınıflandırılması, çevreye zararlı maddeler, koruyucular, formaldehit, polimerlerde artık monomerler, ağır metaller, titanyum dioksit, toz hammaddeler, nanopartiküller, kullanılmayan diğer maddeler, uçucu ve yarı uçucu organik bileşiklerin içeriği, uçucu aromatik hidrokarbonlar
  • Kalite gereksinimleri: beyaz pigment içeriği, yaş ovma direnci iddiaları, yayılma oranı, suya direnç, yapışma, aşınma
  • Tüketici bilgileri, paketleme ve geri alım sistemleri: tüketici bilgileri, ambalaj, geri alma sistemleri
  • Kalite yönetimi ve yasal gereklilikler: kanunlar ve yönetmelikler, lisans yöneticileri, dokümantasyonu, ürün kalitesi, planlanan değişiklikler, öngörülemeyen uygunsuzluklar, izlenebilirlik

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara boyalar ve vernikler için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.