Ayakkabılar İçin ECO LABEL Belgesi

Ayakkabılar İçin ECO LABEL Belgesi

Günümüzde uluslararası toplum, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda artık daha fazla endişe duymaktadır. Çevreyi korumak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için, eko etiketli ürünlerin çevre dostu olduğunu ifade eden eko-etiketleme uygulamaları, dünyanın birçok bölgesinde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu arada, eko etiketli ürünlerin, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılaması beklenmekte ve araştırmacılar tarafından, tüketicilerin eko etiketli ürünlere yönelik tutumları incelenmektedir.

Ayakkabılar İçin ECO LABEL Belgesi

Bugün dudak kreminden bulaşık deterjanına, bebek tekstil ürünlerinden turist konaklama ürünlerine kadar, en az bir marka, üzerinde eko etiket taşımaktadır. Tüketiciler satın alma alışkanlıklarını gerçekten değiştirmektedir ve eko etiketli ürünleri diğerlerine tercih etme eğilimindedir. Her ne kadar maliyet unsuru devreye girse de genel olarak bir eko etiket, insanların satın alma kararlarını çevre dostu ürünlere kaydırmaya teşvik etmektedir.

Son yıllarda bu etiket türlerinde çoğalma izlenmektedir ve eko etiketler çevreye duyarlı tüketicilerin dikkatini daha fazla çekmek için rekabet etmektedir. Bugün aynı pazarda birden fazla eko etiket rekabet etmektedir ve çok çeşitli farklı katılıkta etiketler bulunmaktadır.

Netice olarak söz konusu olan, tüketici davranışlarının çevre üzerindeki etkisidir. Eko etiketlerin sayısı arttıkça, çevre açısından bakıldığında hangilerinin önemli olduğunu söylemek giderek güçleşmektedir.

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programında ayakkabı ürün grubu, zemine temas eden bir taban ile ayağı korumak için tasarlanmış tüm eşyaları içermektedir. Koruyucu ayakkabılar da bu gruba girmektedir. Ayakkabılar, çeşitli doğal veya sentetik malzemelerden üretilebilir. Ancak şu sayılan ürünler bu gruba girmemektedir: herhangi bir elektrikli veya elektronik bileşen içeren ayakkabılar, tek kullanımdan sonra atılan ayakkabılar, tabanlı çoraplar ve oyuncak ayakkabılar.

ECO LABEL etiketli ayakkabı ürünleri, şunları garanti eden kriterleri karşılamaktadır: herbir ürün için açık temizlik ve bakım talimatları, ayakkabıların atmak yerine çevreye daha az zarar vermek için tamir edilmesi ve atılacaksa uygun toplama yerlerine bırakılması.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ayakkabılar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.