Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Belgesi

Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketler için çok sayıda tanım ve açıklama bulunmaktadır, ancak genel olarak bunlar iki grupta toplanmaktadır. Birinci grupta olanlar üretici firmaların kendi beyanlarına dayanmaktadır ve tarafsız bir kuruluşun denetim ve onayına ihtiyaç bulunmamaktadır. Öz beyan iddiaları, söz konusu ürünün üreticisi, perakendecisi veya pazarlamacısı tarafından ürün üzerine yerleştirilen eko etiketlerdir. Bu etiketler genelde ürünün tek bir özelliğine veya genel bir değerlendirmesine dayanmaktadır. Ürün iddiaları, çevre dostu, ozon dostu, bozunabilir veya benzer bir ifade olabilir. Ancak, bu iddiaların doğrulanması aranmamaktadır.

Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Belgesi

Ancak asıl kabul gören ve gittikçe yaygınlaşan eko etiket türü, bağımsız ve tarafsız, akredite bir kuruluş tarafından denetlenen, onaylanan ve belgelendirilen eko etiketlerdir. Bu tür etiketler özel bir kuruluş veya resmi bir kuruluş tarafından tasarlanmış olabilir. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı, ikinci gruba girmektedir.

Bağımsız üçüncü taraf iddialarına dayanan eko etiket kriterleri, genelde bir ürün yaşam döngüsü yaklaşımı üzerine kurulmaktadır. Yani ilgili çevresel ürün kriterleri, hammadde kullanımından nihai son kullanım ve ürünün atık olmasına kadar uzanmaktadır. Bu süreçte dikkate alınacak genel çevresel etki kategorileri, kaynak tükenmesi, insan sağlığı ve ekolojik sonuçları içermektedir.

Genel olarak, bir ürünün hammadde çıkarılmasından atık olmasına kadar olan yaşam döngüsü şu şekildedir: hammadde çıkarma, malzeme işleme, ürün üretimi, dağıtımı, ürünün kullanımı, ürünün geri alınması, ürünün yeniden üretimi, malzemenin yeniden üretimi, atık olma, çevreye karışma (hava, deniz, kara).

Yatak minderi (şiltesi) ürün grubu, iç mekan kullanımı için yatağa veya dinlenmeye yüzey sağlamak için mevcut bir destek yatak yapısı üzerine yerleştirilen veya ayaklı olarak tasarlanan, malzeme ile doldurulmuş kumaş örtüden oluşan ürünleri kapsamaktadır. Bu ürün grubu kapsamına, ahşap ve döşemeli karyola tabanları, şişirilebilir yataklar ve su yatakları girmemektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yatak minderleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.