Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Belgesi

Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Belgesi

Gittikçe yayılan eko etiketlerin misyonu, genel olarak şu şekilde açıklanmaktadır:

Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Belgesi

  • Tüketicilere ve alıcılara çevreye duyarlı satın alma uygulama istekleri konusunda yol göstermek
  • Daha az çevresel etki ile ilişkili ürün ve hizmet gelişimini teşvik etmek

Esasen eko etiketlerin işleyişi açısından bu programlar önce tüketicilerin dikkatini çekmekte ve arkasından eko ürün taleplerini yükseltmektedir. Nihayetinde tüketicilerin isteklerini karşılamak için satın alma davranışları şekillenmektedir. Bu şekilde ürünleri satın alan tüketiciler, talep yaratmakta ve üretici firmalar, talepleri ve gereksinimleri karşılamak için ürünlerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Bu süreç, sürdürülebilir tüketim ve üretimin sağlanmasına yönelik sürekli bir iyileştirme sürecidir.

Kısaca eko etiket programlarının rolü, hem tüketici perspektifi hem de üretici perspektifi açısından izlenmektedir. Tüketicilerin bakış açısından, eko etiketin temel amacı, tüketicileri ürünlerin olumlu çevresel etkileri konusunda bilinçlendirmek ve ürünlerin çevresel özellikleri hakkında bilgi vermektir. Yani eko etiket, tüketicilerin seçimlerini çevre üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip ürünlere yönlendirmede rol oynamaktadır. Diğer taraftan üreticiler için eko etiket, rakiplerin ürünleri ile ürün farklılaştırması için bir pazarlama aracıdır ve ürünün imajını konumlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Elektronik ekranlar ürün grubu, televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranlarını içermektedir. Elektronik ekran ifadesi, birincil işlevi olarak kablolu veya kablosuz kaynaklardan gelen görsel bilgileri görüntüleyen bir görüntüleme ekranı ve ilgili elektronik ekipmanı ifade etmektedir.

ECO LABEL kriterleri, çevresel performans açısından piyasadaki en iyi elektronik ekranları hedeflemektedir. Elektronik ekranlar için kriterler, bu ürünlerin yaşam döngüsü ile ilişkili temel çevresel etkilere odaklanmaktadır. Kriterler özellikle enerji verimli, onarılabilir, sökülmesi kolay (faydalı ömürlerinin sonunda kaynakların geri dönüşümden geri kazanılmasını kolaylaştırmak için), minimum geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara elektronik ekranlar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.