ECO LABEL Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

ECO LABEL Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

Bir ECO LABEL sertifikasının hak edilmesinde, belirlenmiş çok sayıda gerekliliğin karşılanmış olması gerekmektedir. Üretici firma tarafından sağlanması gerekli başlıca kriterler, bunlarla sınırı olmamak kaydıyla, şu şekilde sıralanabilir:

ECO LABEL Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Üründe toksin varlığı
 • Üründe yapay maddelerin varlığı
 • Üretimde neden olunan atmosferik etkiler
 • Ürünün nakliye mesafesi
 • Üretimde tüketilen kaynaklar
 • Üretim faaliyetleri sonucu atık oluşumu
 • Üretimde yenilenemez kaynak kullanımı
 • Üretimde tüketilen enerji miktarı
 • Üretim sırasında neden olunan su kirliliği
 • Ürünün coğrafi menşei
 • Ürün hammaddesinin coğrafi menşei
 • Üretimde çocuk işçiliği

Üzerinde ağırlıklı olarak durulan beş kriter, tüm ürün kategorilerinde çocuk işçiliği, su kirliliği, atmosferik etkiler, atık üretimi ve enerji tüketimidir. Bunlardan çocuk işçiliği kriteri, yaşam döngüsü değerlendirmesi çerçevesinde sosyal refah etki kategorisi ile ilgilidir ve sosyal refah konuları genel olarak önemli kabul edilmektedir. Diğer dört kriter ise genel olarak çevre sağlığı ile ilgilidir.

Mevcut eko etiketleme programları, kriterlerin tüketici tarafından onaylanmasını değil, belli ürün kategorilerinin, algılanan çevresel etkilerine göre seçilmesini benimsemektedir. Bir veya daha fazla kriter için tüketici tercihlerini belirlemek, esas olarak eko etiketleme programlarının geliştirilmesine ve yeniden formüle edilmesine yardımcı olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre ECO LABEL sertifikasına sahip olmanın en yaygın avantajları şunlardır:

 • Değişen tüketici ihtiyaçlarına hitap eden pazarların geliştirilmesi
 • Daha sürdürülebilir ürünler icat edildikçe yeniliğin teşvik edilmesi
 • Yeni üretim ağları kurarak yeni değer zincirlerinin oluşturulması
 • Çevresel iddiaların izlenmesi
 • Daha çevre dostu ürünlere yönelik tüketici davranışlarının etkilenmesi
 • Önceden tanımlanmış standartlara yanıt olarak ekonomik verimliliğin teşvik edilmesi
 • Sürdürülebilirlik için ekonomik destek sağlanması
 • Çevresel iyileştirme maliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi

ECO LABEL çevre etiketi, belli özelliklere sahip pazarları tanıtmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu tür eko etiketler, normalde gözlemlenemeyen veya değerlendirilmesi güç olan özellikler hakkında bilgi sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.