Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

İnsanlar artık daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre konusunda giderek daha bilinçli hale gelmektedir. Herkes daha iyi hava ve su kalitesi, uygun atık yönetimi ve doğal kaynakların doğru kullanımını istemektedir. Ancak, belli alanlardaki gelişmelere rağmen bunların tümü büyük bir baskı altındadır. Özellikle günlük ürünler, bu çevresel baskılara büyük katkıda bulunmakta ve insan sağlığını birçok yönden etkilemektedir. Ürünlerin imalatında yaklaşık yüz bin civarında kimyasal bileşik kullanılmaktadır. Bunların çoğunun, yaşam döngülerinin çeşitli aşamalarında, sağlık üzerinde toksik, alerjenik ve biyobirikim etkileri olmaktadır.

Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

İnsanların bir kısmı sağlıkları ve çevre üzerindeki etkileri konusunda bilinçlidir ve tüketiciler olarak yüksek standartlarda performans gösteren ürünler aramaktadır. Ancak insanların büyük çoğunluğu, günlük tüketim tercihlerinin çevre üzerindeki etkisinin yeterince farkında değildir.

Son yıllarda geliştirilen çeşitli eko etiketleme programları, ekolojik olarak gerçekten güvenilir ürünleri tanıtmak için yola çıkmıştır. Ancak üretici ve perakendeci firmalar, bir ürünün herhangi bir ekolojik yönünü, ürünlerin sürdürülebilir olmayan yönlerini göz ardı ederek bir pazarlama aracı olarak kullanmaktan yanadır. Yeterli doğrulama olmadan bu ürünlerin çevre dostu olduğunu iddia etmektedir. Bu yüzden tüketicilerin kafası karışmaktadır.

ECO LABEL programı büyük ölçüde bu karışılıklığı gidermeye çalışmaktadır. Üzerinde bu etiketi taşıyan ürünler, ambalajları dahil olmak üzere, atmosferik emisyonlara, su kirliliğine ve toprak kirliliğine neden olmayan ve insan vücudunda ve çevrede toksik kimyasalların birikmesine yol açmayan malzemelerden üretilmektedir.

Çamaşır deterjanları için de durum aynıdır. Çamaşır deterjanları ürün grubu, sıvı, toz veya başka formlarda tüketicilere sunulan deterjanları ve leke çıkarıcıları içermektedir. Tekstil sektöründe genel yıkama amaçlı kullanılan deterjanlar da bu gruba girmektedir.

ECO LABEL etiketli çamaşır deterjanları üretiminde uyulan temel ilkeler şunlardır: azaltılmış çevresel etkiye sahip olmak ve kanıtlanmış etkinliğe sahip olmak.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara çamaşır deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.