Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Aslında tüm ürünlerin eko etiket standartlarına uygun üretilmesi gerekmektedir. Ancak, bu sistem gönüllü bir sistemdir ve insanların katılımını teşvik etmek için, üretici firmaların ürünlerini eko etiket standartlarına yükseltmenin mali ve ekolojik faydaları konusunda daha fazla bilinçlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan aynı şekilde tüketicilerin de kişisel sağlıkları ve bu tür ürünleri satın almanın çevresel faydaları konusunda daha bilinçli olmaları gerekmektedir.

Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı gittikçe yaygınlaşmaktadır ve bu alandaki sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir. ECO LABEL etiketli ürünler, bu etikete sahip olmaktan ve ambalajları üzerinde belirgin bir konumda ECO LABEL logosuna sahip olmaktan gurur duymaktadır. Bu logo, ürünün yüksek ekolojik standartlara nasıl uygun olduğunun bir kanıtıdır.

Bugün ECO LABEL etiketi, yüzlerce firmanın ürünleri üzerinde yer almaktadır ve büyüklü küçüklü çok sayıda firmaya, çevresel yeterliliklerini herkesin görebileceği şekilde basit ve ucuz bir şekilde belgeleme imkanı ve pazar potansiyellerini arttırma fırsatı sunmaktadır. Tüketiciler açısından da karar verme sürecinde etkili olmaktadır.

Çamaşır deterjanları için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Dozaj gereksinimleri
  • Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik
  • Biyobozunurluk
  • Palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı
  • Hariç tutulan ve kısıtlanan maddeler
  • Ambalajlama özellikleri
  • Kullanım için uygunluk
  • Kullanıcı bilgisi

Örneğin dozaj gereksinimleri kriterinde, kirlilik derecesine ve su sertliğine göre bir kilogram çamaşır için önerilen toplam dozaj g/kg çamaşır veya ml/kg çamaşır olarak verilmelidir. Çok bileşenli bir sistemdeki tüm ürünler, kriterler değerlendirilirken en kötü durum dozajına dahil edilmelidir. Ürün adı veya çok bileşenli bir sistem olması durumunda, önerilen su sertliği (yumuşak, orta veya sert) ve istenen kirlilik derecesi ile birlikte bu sistemin parçası olan tüm ürünlerin bir listesi verilmelidir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara çamaşır deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.