ECO LABEL Sertifikası - Ev ve Yaşam Ürünleri

ECO LABEL Sertifikası - Ev ve Yaşam Ürünleri

Çevre etiketleri, veya eko etiketler insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yönelik çabalara katkı sağlamak için tasarlanmış programlardır. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı da aynı hedefe ulaşmaya çalışmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda üretici firmanın yüzlerce çevre dostu ürün ve hizmeti ECO LABEL ile ödüllendirilmiştir. Bu etiketi taşıyan ürün ve ve hizmetleri kullanan insanlar, hem kendileri için hem de çevre ve gelecek için doğru olanı yaptıklarından emin olmaktadır. Çünkü ECO LABEL, insanların ve çevrenin korunması için yasal olarak tanınan bir çevre etiketidir. ECO LABEL, bilimsel çalışmalara dayanan ve çok titiz tasarlanmış standartları esas almaktadır ve bu standartlar tarafsız ve bağımısız bir yaklaşımla tasarlanmıştır. ECO LABEL, ilk sunulduğu tarihten bugüne çevre dostu ürünlerin seçiminde bir rehber olarak kendini kanıtlamıştır.

ECO LABEL Sertifikası - Ev ve Yaşam Ürünleri

ECO LABEL programının kapsadığı ürünleri şu şekilde gruplamak mümkündür: ev ve yaşam ürünleri, kağıt ve matbaa ürünleri, elektronik aletler, inşaat ve ısıtma ürünleri ve hizmetler.

ECO LABEL, özellikle günlük yaşamda çevre dostu satın alma kararları vermek için kolay ve güvenilir bir rehberlik sağlamaktadır. Ürün türüne bağlı olarak, sağlık ve çevre için çeşitli farklı faydalara odaklanmaktadır. Bu amaçla geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak kaynakları korumaya çalışmaktadır. Ev ve yaşam ürünleri kapsamında tamamen geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış sıhhi kağıt, mutfak ruloları, kağıt mendiller ve defterler gibi ürünler, ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkıda bulunmaktadır. Geri dönüştürülmüş kağıt, çevreye etkisi bakımından üstünlük sağlayan bir üründür. Bu ürünlerin üretim süreci, saf elyaf kağıda kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında su ve yüzde 60 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen çöp torbaları veya taşıma torbaları, ham petrol rezervlerini korumakta ve çöp yığınlarını azaltmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.