Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Kriterleri

Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Kriterleri

Eko etiketler isteğe bağlı bir uygulamadır ve bütün üretici firmaların katılımını gerektirmediği için ve evrensel kalite için sınırlı ölçütler kullandığı için değişim yaratmada etkisiz kaldığı durumlar olmaktadır. Bu bakımdan sertifikalandırma kuruluşları bu boşluğu doldurmayı ve ortak bir standart tanımlamayı planlamaktadır. Ancak bu defa, katılımı tetikleme çabası içinde standartların, gerçekten değişimi sağlayacak kadar yüksek seviyede belirlenmeme ihtimali doğmaktadır. Tüketiciler, bir ürünün yanlış etiketlendiğini algıladığı zaman veya bir etiketin kalitesinin çok düşük olduğuna inandığı zaman, güven kaybolur ve tüm çabalar boşa gidebilir.

Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Kriterleri

Ayrıca, gittikçe artan sertifikasyon programları, fazlalık yaratma potansiyeline sahiptir. Bu durumda çok sayıda örtüşen program olduğunda, her bir sertifikasyon programının amacını ve etkisini açıkça tanımlamak kolay değildir. Böyle olunca bir eko etiketin etkinliğini kanıtlamak zorlaşmaktadır.

Bu olumsuzluklara rağmen eko etiketler, çevresel değişimi sağlamak için piyasa mekanizmalarını uyumlu kullanmak amacı ile ortaya çıkan bir seçenektir ve ilerleme için stratejik adımlar atılmaktadır.

Bugün kozmetik ürünler insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak bu kozmetik ürünlerin formüllerinde insan sağlığına zarar veren kimyasal bileşikler bulunmaktadır. Birçok hastalığın nedeni kozmetik ürünlerdir. ECO LABEL etiketleme programı, kozmetik ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesini sağlamaktadır. Kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan maddeler ve bunların zararlı etkileri, uygulanan test ve analizler ile belirlenmekte ve sonuçlar kozmetik ürünler için belirlenen ECO LABEL kriterleri ile karşılaştırılmaktadır.

Kozmetik ürünler için ECO LABEL gereksinimleri şunları içermektedir:

  • Kullanılan kimyasal maddeler, parçalanabilirlik, biyolojik olarak birikebilirlik ve suda yaşayan organizmalar için toksisite gibi olumsuz çevresel özellikler taşımamalıdır
  • Kanserojen, mutajenik, alerjen veya üremeye zararlı olarak sınıflandırılan maddeler kullanılmamalıdır
  • Endokrin bozucu olduğundan şüphelenilen maddeler listesindeki maddeler kullanılmamalıdır
  • Mikroplastik kullanılmamalıdır
  • Bebek ve bebek ürünlerinde parfüm kullanılmamalıdır
  • Farklı ambalaj türleri için ambalaj hacmi ve boşaltma derecesi uygun olmalıdır

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara kozmetik ürünler için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.