Ayakkabılar İçin ECO LABEL Kriterleri

Ayakkabılar İçin ECO LABEL Kriterleri

Ayakkabılar için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Ayakkabılar İçin ECO LABEL Kriterleri

  • Post ve derilerin, pamuk, ağaç ve mantar ile suni ve sentetik selüloz liflerinin kaynağı
  • Su tüketiminin azaltılması ve deri ve postların tabaklanmasında kısıtlama
  • Deri, tekstil ve kauçuk üretiminden su emisyonları
  • Uçucu organik bileşikler (VOC’ler)
  • Ürün ve ayakkabı bileşenlerinde bulunan tehlikeli maddeler
  • Kısıtlanmış maddeler listesi
  • Dayanıklılığa katkıda bulunan parametreler
  • İşgücü yönleriyle ilgili kurumsal sosyal sorumluluk
  • Ambalaj özellikleri
  • Ambalaj ile ilgili bilgiler

Nihai üründe kullanılmak üzere tasarlanan ham postlar ve derilerin kriterleri, belirlenen kısıtlamalara tabidir. Yalnızca süt veya et üretimi için yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ham postların ve derilerin nihai üründe kullanılmak üzere tasarlanmış deri üretiminde kullanılmasına izin verilmektedir. Üretici firma deri üreticisinden veya tedarikçi firmadan bir uygunluk beyanı almalıdır. Bu beyanda, kullanılan hammaddelere uygunluk doğrulama kontrollerinin yapıldığı ve nihai üründe kullanılacak ham post ve derilerin süt veya et üretimi için yetiştirilen hayvanlardan elde edildiği belirtilmelidir.

Nesli tükenmiş, nesli tükenmekte olan, savunmasız ve tehdit altındaki türlerden kaynaklanan ham postlar ve deriler, nihai üründe kullanılmamalıdır. Üretici firma bu konuda da bir uygunluk beyanı almalıdır.

Ayakkabı sayalarında veya ayakkabı dış tabanlarında kullanılan pamuk içeriği için de belli sınırlamalar söz konusudur. Geri dönüştürülmüş lifler olmayan pamuk ve diğer doğal selülozik tohum lifleri, minimum miktarda organik pamuk veya entegre haşere yönetimi pamuğu içermelidir. Organik pamuk içeriği, organik olarak yetiştirilmiş pamuk ve geçişli organik pamuğu içerebilir.

Keza ayakkabı sayaları veya ayakkabı dış tabanlarında kullanılan ahşap veya mantar içeriği de belli kısıtlamalara tabidir.

Bu arada nihai üründe kullanılması planlanan ham postlar ve derilerin tabaklama işlemleri, su tüketimi sınırlamasına tabi tutulmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ayakkabılar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.