Ekolojik Döngünün Korunması

Ekolojik Döngünün Korunması

Yerkürede bütün canlı organizmalar, hassas bir şekilde dengelenmiş bir döngü içinde çevreleri ile etkileşime girmektedir. Bitkiler güneşten enerji almakta ve diğer canlılar için besin olmaktadır. Bu döngü, bitki ve hayvan yaşam formlarının ölmesi ve mikroorganizmalar tarafından tüketilmesi ile devam etmektedir. Ancak bu yaşam döngüsü, insanlığın doğal kaynakları aşırı kullanması ve kirlilik yüzünden ekosisteme verdiği zarar nedeniyle tehlike altındadır.

Ekolojik Döngünün Korunması

Toplumların genişlemesi ve gelişmesi ekosisteme artan bir yük getirmektedir. Mineraller, fosil yakıtlar ve diğer doğal kaynaklar endişe verici bir hızla yok olmaktadır. Habitatın sorumsuzca tahrip edilmesi, ekosistem üzerinde uzun vadeli olumsuz sonuçlara yol açmakta ve biyolojik çeşitlilik kaybolmaktadır. Yaşam alanlarının yok edilmesi, türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi için doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma konusunda çaba göstermek gerekmektedir. Bu konuda en ciddi problemler canlı türlerinin korunması ve su kaynaklarının korunması konusunda yoğunlaşmaktadır.

Ekolojik döngüler, dünyada yaşamı sürdürmek için gerekli olan su, karbon, nitrojen ve benzer elementler gibi sınırlı kaynaklarını geri dönüşlerini düzenleyen süreçlerdir. Ekosistem, sağlığını ve üretkenliğini hem bugün hem de gelecekte korumak için, yerel ekolojik döngülerin ve küresel ekolojik döngülerin nasıl uygun seyrettiğini anlamak çok önemlidir. Burada dikkate alınması gereken dört ana döngü bulunmaktadır. Birincisi azot döngüsüdür. Azot hava, toprak ve canlılar arasında dolaşmaktadır. İkincisi karbon döngüsüdür. Karbondioksit hava, toprak ve canlılar arasında dolaşımaktadır. Üçüncüsü fotosentezdir. Bu süreç solunan oksijeni geri dönüştürmektedir. Nihayet son süreç su döngüsüdür.

Rüzgarlar, yüzey suları ve iklim koşullarının etkisi ile organik ve inorganik maddeler ayrışmakta ve sürekli bir madde alışverişi ve enerji akımı sağlanmaktadır. Bu şekilde anakaradan atmosfere, yeraltı sularından denizlere, mikroorganizmalardan insanlara kadar tüm varlıklar arasında bir etkileşim ağı oluşmaktadır. Bu etkileşim ağı, yaşam için gerekli bir denge içinde çalışmaktadır. Yaşanılabilir bir yerküre için, bu dengenin, yani ekolojik dengenin korunması gerekmektedir.

ECO LABEL standartları, ekolojik döngünün korunması ve yerküredeki yaşamın, dün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilr olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.