ECO LABEL Etiketi Nasıl Kullanılır?

ECO LABEL Etiketi Nasıl Kullanılır?

Çevresel sertifika programları, genel olarak çevresel ürün özellikleri hakkında inandırıcı, tarafsız ve bağımsız yargılarda bulunmaya çalışan, tarafsız eko etiketleme programlarıdır. Bu programlar gönüllülük esasına dayanmaktadır ve olumlu satış argümanları olarak kullanılmaktadır ya da çevresel etkiler tarafsız şekilde kanıtlanmış olmaktadır.

ECO LABEL Etiketi Nasıl Kullanılır?

Mevcut ulusal ve uluslararası çevresel sertifika programlarının çoğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanmayı gerektiren programlardır. Bu eko etiketler genel olarak ürünleri, bir yaşam döngüsü değerlendirmesine göre değerlendirmektedir.

Eko etiketleme programlarının, ürünlerin çoklu çevresel özellikleri hakkında bilgi vermesi amaçlanmaktadır. Çeşitli programlar, çevresel iyileştirmeleri teşvik etmek ve piyasadaki sadece birkaç ürünün sertifika gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için standartları sürekli olarak yükseltmektedir. Bu sayede üretici firmalar, çevresel veya sosyal faydaları olan ürünler yaratmaya odaklanmaktadır.

Ekolojik etiketler olarak da bilinen eko etiketler, bir ürünün çevresel yönlerini tanımaya yardımcı olmaktadır. Bu şekilde çevre üzerinde en düşük etkiye ve daha küçük ekolojik ayak izine sahip ürün ve hizmetler kolayca seçilebilmektedir. Karbon ayak izi, bir ürünün tüm yaşam döngüsü için ölçülmektedir. Eko etiketler sayesinde tüketimin dünya üzerindeki etkileri olabildiğince küçük olmaktadır.

Esasen eko etiketler iki büyük gruba ayrılmaktadır. Birinci grup resmi eko etiketlerdir. Bunlar ekolojik kriterlerin karşılandığını belirleyen akredite bir kuruluş tarafından onaylanmış etiketlerdir. ECO LABEL çevre etiketleri bu gruba girmektedir ve kuruluşumuz akredite bir kuruluştur. Bu etiketler, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca geçerlidir ve organik gıdalardan paketlemeye, konaklama hizmetlerinden enerji kullanımına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İkinci grup ise, çevresel öz beyanlardır. Bu beyanlar teknik olarak doğrulanamamakta ve “çevre dostu” veya “ozon tabakasına zarar vermez” şeklinde firma beyanlarına dayanmaktadır.

Tüketicilerde güven uyandıran ve ürünün gerçekten belirlenen kriterlere uygun olduğu doğrulanan etiketler, ECO LABEL ve benzeri etiketlerdir. Hassas ve ayrıntılı değerlendirmeler sonrasında onaylanan ürünlere, üretici firmalar ECO LABEL etkieti iliştirebilmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.