Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Bilgi, tüketicilere eko etiketli ürünün gerçek amacını yorumlamada yardımcı olduğu için eko etiketleme konseptinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Eko etiket terimini bugün çok kimse duymuştur, ancak bilgi ve güven eksikliği yüzünden tüketiciler arasında gösterilen ilgi beklenen düzeye çıkamamıştır.

Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Ekolojik açıdan endişe duyan tüketiciler, eko etiketli ürünleri tanımlamada büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Eko etiketlerin temel amacı, tüketicinin satın alma kararı verebilmesi için ürünle ilgili özel bilgiler sağlamaktır. Tüketicilerin çoğu, bir ürünü satın alırken, ürün etiketlemesinden etkilenmektedir. Satın alma niyeti aynı zamanda, özellikle dayanıklı tüketim malları için enerji tüketimlerini düşürmeyi amaçlayan eko etiketlerden etkilenmektedir. Özellike gelişmiş ülkelerde insanların büyük bir kısmı, ürün üzerindeki eko etiketlere göre satın alma yapmaktadır. Öte yandan, yanlış iddiaların ve yanıltıcı eko etiketlerin uzun vadede tüketicileri çekemeyeceği de bir gerçektir. Bu nedenle, eko etiketlere olan tüketici güveni önemli bir faktördür.

Kısaca eko etiketler, hem firmalar hem de tüketiciler tarafından çevre dostu davranışları tetikleyen bir araç olarak kabul edilmektedir. Eko etiketlerin amacı, bir ürün veya hizmetin çevresel özellikleri üzerinden üreticiler ve tüketiciler arasındaki bilgi çarpıklığını azaltmaktır.

ECO LABEL kriterleri, çevresel performans açısından piyasadaki en iyi baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı ve kağıt taşıma çantası ürünlerini hedeflemektedir. Bu kriterler, ürünlerin yaşam döngüsü ile ilişkili temel çevresel etkilere odaklanmaktadır.

Baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı ve kağıt taşıma çantası ürün grubu genel olarak ağırlıkça en az yüzde 80 oranında kağıt veya karton veya kağıt esaslı alt tabakalardan oluşan kitaplar, kataloglar, kitapçıklar veya formlar hariç olmak üzere ağırlıkça en az yüzde 90 kağıt, karton veya kağıt esaslı substratlardan oluşan basılı kağıt ürünleri kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.