Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Sert yüzey temizleme ürün grubu, her türlü çok amaçlı temizleyici, mutfak temizleyicisi, pencere temizleyicisi veya sıhhi temizleyici ürünleri kapsamaktadır. Genelde bu ürünler, duvarlar, zeminler ve diğer sabit yüzeyler gibi sert yüzeylerin temizliğine yönelik deterjan ürünlerini içeren çok amaçlı temizleyicilerdir. Ayrıca tezgah, set üstü ocak, mutfak lavabo ve mutfak aletleri gibi mutfak yüzeylerinin temizliğine yönelik mutfak temizleyicileri ile pencerelerin, camların ve diğer cilalı yüzeylerin temizliğinde kullanılan temizlik ürünleri de bu gruba girmektedir. Bu ürünler aynı zamanda, tuvaletler, çamaşır odaları, banyolar ve duşlar gibi sıhhi alanların temizlenmesinde de kullanılmaktadır.

Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Sert yüzey temizleme ürün grubu, hem özel hem de profesyonel kullanıma yönelik bütün ürünleri kapsamaktadır ve kullanıma hazır veya seyreltilmemiş olarak pazarlanmaktadır. Doğal olarak bu ürünlerin içeriğinde kimyasal bileşikler yer almaktadır.

Bu ürün grubu için ECO LABEL çevre etiketinin benimsenmesini sağlayan başlıca faktörler şunlardır:

 • Farkındalığı ve görünürlüğü artırmak
 • Güvenilirlik oluşturmak
 • Düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilen ulaşılabilir hedefler tanımlamak
 • Uzun vadeli değişime yinelemeli bir yaklaşım benimsemek
 • Marka sadakatini ve güvenini sürdürmek

Sert yüzey temizleme ürünleri için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik
 • Biyobozunurluk
 • Palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı
 • Hariç tutulan ve kısıtlanan maddeler
 • Ambalaj özellikleri
 • Kullanım için uygunluk
 • Kullanıcı bilgisi

Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik kriteri, ürün bazında ürünün kritik seyreltme hacmi sınırlarını içermektedir.

Tüm yüzey aktif maddeler (sürfaktanlar) kolaylıkla aerobik olarak parçalanabilir olmak zorundadır. Kriter, ayrıca su ortamı için tehlikeli olarak sınıflandırılan tüm yüzey aktif maddeleri belirtmektedir. Aerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan veya anaerobik olarak biyolojik olarak parçalanmayan mikroorganizmalar dışında üründeki organik maddelerin içeriği, kriterde belirlenen limitleri aşmamalıdır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara sert yüzey temizleme ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.