Bir Ürün ECO LABEL Ürün Gruplarında Yer Almıyorsa Ne Yapılmalı?

Bir Ürün ECO LABEL Ürün Gruplarında Yer Almıyorsa Ne Yapılmalı?

Bugün dünyanın her yerinde çeşitli eko etiket programları geliştirilirken, esas olarak şu çevre koşulları dikkate alınmaktadır: enerji kullanımı, iklim özellikleri, su tüketimi, hammadde kaynaklarının kullanımı, kimyasal madde ve bileşiklerin kullanımı, tehlikeli atık su deşarjı, paketleme özellikleri ve atık olma durumu. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı da bu esastan hareket etmektedir. Bu programın birinci önceliği, insanların satın alma kararlarını verirken doğru bilgilenmelerini ve yönlenmelerini sağlamak olurken, ikinci önceliği de çevrenin korunması ve gözetilmesi olmaktadır.

Bir Ürün ECO LABEL Ürün Gruplarında Yer Almıyorsa Ne Yapılmalı?

ECO LABEL çevre etiketi, tüketicilere aynı ürün grubunda diğerlerine kıyasla belli bir ürünün genel çevresel performansını gösteren bir etikettir. Bu program, belirlenmiş bir dizi kriterin yerine getirilmesine dayalı olarak üretici firmaya ECO LABEL logosu kullanma yetkisi vermektedir. Bu kriterler çevre ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygundur ve çevresel kriterler belirlenirken, kaynakların çıkarılması, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve atık olması dahil bir ürünün tüm yaşam döngüsü dikkate alınmaktadır.

Eğer eko etiket kullanılacak ürün, ECO LABEL ürün gruplarında yer almıyorsa mutlaka kuruluşumuz yetkilileri ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Bu durum ürün gruplarının yeterinde anlaşılmamasından kaynaklanabileceği gibi, ürünün yeterince tanımlanmamış olmasından da kaynaklanabilir. Ya da gerçekten bu ürün eko etiketlendirilecek ürünler arasına katılacak yeni bir ürün de olabilir. Her durumda kuruluşumuz çalışanları üretici firmanın talebini alacak ve en kısa sürede değerlendirecektir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.