ECO LABEL Sertifikası - Hizmetler

ECO LABEL Sertifikası - Hizmetler

ECO LABEL programının kapsadığı başlıca ürünler, genelde şu şekilde gruplanmaktadır: ev ve yaşam ürünleri, kağıt ve matbaa ürünleri, elektronik aletler, inşaat ve ısıtma ürünleri ve hizmetler. ECO LABEL programı, resmi kuruluşlara, büyük tüketicilere ve küçük esnaflara, hizmetler konusunda da çevre dostu alternatifler sunmaktadır.

ECO LABEL Sertifikası - Hizmetler

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programının kapsamına giren hizmet alanları, kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir.

Kamp alanları hizmet grubunda, kamp yapmaya elverişli ve mobil konaklama altyapısı olan donanımlı alanlar, belli bir ücret karşılığında, talep eden kişilere kullandırma hizmeti söz konusudur. Diğer taraftan, sınırları belirlenmiş bir alanda konaklama amaçlı kiralanan ve toplumsal hizmet kategorisine giren konaklama tesisleri de bu hizmet grubuna girmektedir.

Turistik konaklama tesisleri hizmeti ise, korunaklı ve yatılı konaklamaya elverişli olan ve içinde en az bir yatak bulunan bir odanın, talep eden kişilere belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi söz konusudur. Bu tür bir hizmete, tesis dahilinde yer alan restoran, kafe ve spor alanları, eğlence faaliyetleri ve yeşil alan kullanımı da dahil olmaktadır.

ECO LABEL çevre etiketi bu sayılan hizmetleri içermektedir ve bu hizmetler için eko etiket verilmektedir. ECO LABEL belgelendirmesi yapılırken, bu hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye etkileri incelenmektedir. Düzenlenen belge ve eko etiket logosunu kullanma hakkı genel olarak üç yıl süre için geçerlidir. Bu süre içinde bir yandan teknik gelişmeler, piyasa değişiklikleri ve tüketici beklentileri dikkate alınarak kriterler düzenli olarak iyileştirilirken, bir yandan da firmanın ilgili gereklilikleri karşılama yeteneği takip edilmektedir. Firmalar ECO LABEL logosunu kullanmaya devam edebilmek için, tüm kıstasların yanısıra, en iyi uygulama ve performans koşullarına da uymak zorundadır.

Bu kıstaslarda genel olarak dikkate alınan çevresel etkiler şunlardır: çevre kirliliği, enerji tüketimi ve yönetimi, atık yönetimi, kaynak kullanımı, biyoçeşitlilik, ekosistem sağlığı ve insan sağlığı.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.