Ekolojik Risk Değerlendirmesi Nedir?

Ekolojik Risk Değerlendirmesi Nedir?

Ekolojik risk değerlendirmesi, esas olarak insanlar tarafından çevreye bırakılan maddelerin, çevreyi oluşturan çeşitli ekosistemlerdeki canlı organizmalar üzerinde yarattığı riskleri belirlemek için yapılmaktadır. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak kimyasal bileşiklerden ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan kaynaklanan risklere odaklanmaktadır. Bir kısım çalışmalar da fiziksel risklere ağırlık vermektedir.

Ekolojik Risk Değerlendirmesi Nedir?

Ekolojik riskleri değerlendirmek için kavramsal çerçeveler ve metodolojiler geliştirilmektedir. Ekolojik risk, çevrede istenmeyen bir ekolojik etkinin meydana gelme olasılığıdır. Ekolojik risk değerlendirme çalışmalarında, problemin tespit edilmesi, maruziyet analizi, etki değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu gerektiren süreçler uygulanmaktadır. Problemin tespit edilmesi, tüm değerlendirme sürecinin temelidir. Bir problemin karşılaşma sıklığı, büyüklüğü ve süresi, maruziyet analizleri ile ortaya konmaktadır. Etki değerlendirmesi, maruz kalmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve istenmeyen ekolojik etkileri tanımlamaktadır. Maruziyet ve etki analizlerinin entegrasyonu ile ekolojik riskler tahmin edilmektedir. Belirsizliğin belirlenmesi ve değerlendirme sürecine açıkça dahil edilmesi, ekolojik risk değerlendirmesini, geleneksel çevresel etki değerlendirmesinden ayırmaktadır.

Ekolojik risk değerlendirmeleri, yönetim kararları için teknik destek sağlamaktadır. Neticede ekolojik risk değerlendirmesi, eylemlerin veya koşulların istenmeyen etkilerinin doğası, büyüklüğü ve olasılığının tahmin edilmesine odaklanmaktadır.

Kısaca ekolojik risk değerlendirmesi, belli bir koşullar altında belli bir olayın meydana gelme olasılığını tahmin etme sürecidir. Çevre sorunları ile ilişkili riskleri dengelemek ve karşılaştırmak için temel olmaktadır ve bu risklerin tahmin edilmesini ve anlaşılmasını sağlamanın sistematik bir yoludur. ECO LABEL prpgramları ayı zamanda ekolojik risk değerlendirmesine de ışık tutmaktadır. Ekolojik risk değerlendirmesinin başlıca hedefi, ekolojik bütünlük yerine, bütün bir ekosistem düzeyinde ekolojik sağlık olmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.