Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Bulaşık makinaları konutlarda ve işyerlerinde sürekli kullanılan makinalardır. Ancak bu bu makinalarda kullanılan deterjanlar bazı kimyasal madde ve bileşikler içermektedir ve bu bileşenler yıkama veya durulama suyuyla birlikte atık suya karışmaktadır. Atık su arıtma tesislerinin, bileşenleri tam olarak tuttuğu veya parçaladığı söylenemez. Böyle olunca atık suların karıştığı su kütleleri bundan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Diğer taraftan bulaşık yıkama maddeleri ve deterjanlar, eko etiketli ürünlerde hiç kullanılmayan veya gerekliyse en düşük miktarda kullanılmasına izin verilen belli koruyucular veya alerjenik maddeler içermektedir ve bunlar insan sağlığı için tehlikelidir.

Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Bulaşık makinaları deterjanlarının temel bileşenlerinden biri yüzey aktif maddelerdir. Bu maddeler esas olarak petrokimya ürünlerinden ya da yenilenebilir hammaddelerden elde edilmektedir. Bu noktada sürdürülebilir şekilde üretilmiş hammaddelerin kullanılması, sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkısı yüzünden her zaman tercih edilmelidir.

ECO LABEL çevre etiketli ürünler, üretimleri sırasında mümkün olan en geniş kapsamda sürdürülebilir koşullar altında üretilen veya sürdürülebilir üretimi teşvik eden yenilenebilir hammaddeleri kullanmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

ECO LABEL etiketli bulaşık makinası deterjanlarının başlıca faydası, çevreye ve sağlığa zararlı maddelerden kaçınması ve yenilenebilir hammaddelerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmesidir. Bu arada bu ürünler, ambalaj israfının da önüne geçmektedir.

Bu ürün gruplarında yer alan deterjanlar, ev tipi bulaşık makinalarında ve profesyonel kullanım için otomatik bulaşık makinalarında kullanıma yönelik olarak tasarlanan ve pazarlanan deterjanları dikkate almaktadır. Ürün formülü cilt tahrişini önlemektedir ve cam, tabak ve diğer mutfak gereçlerinin elde yıkanmasında da kullanılabilir özelliktedir.

Geleneksel deterjanlarda bulunan bazı toksik maddeler çevre üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Ancak ECO LABEL etiketli bulaşık makinaları deterjanları, kritik seyreltme hacimleri için minimum eşik değerlerine uygundur, biyolojik olarak parçalanabilir yüzey aktif maddelerden oluşmaktadır ve katı kısıtlamalara uymaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara bulaşık makinaları deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.