Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri için belirlenen kriterler, yüksek miktarda sürdürülebilir veya geri dönüştürülmüş lifler kullanan, geri dönüştürülebilir, düşük emisyonlarla ilişkilendirilen ve yalnızca sınırlı miktarda tehlikeli madde içerebilen ürünleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Baskılı Kağıt, Kırtasiye Kağıdı, Kağıt Taşıma Çantası Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Bu ürünler için belirlenen ECO LABEL kriterleri şu amaçları taşımaktadır:

 • Tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin katı sınırlar koymak
 • Ürünün geri dönüştürülebilirliğini ve üretilen maksimum kağıt atığı miktarı sınırlarını içeren uygun bir atık yönetim sistemi için gereksinimleri belirlemek
 • Çalışan sağlığı ve çevrenin korunması bakımından başta VOC emisyonlarının olmak üzere emisyonlarla ilgili gereklilikler belirlemek
 • Üretim alanında enerji tüketimiyle ilgili gereksinimleri belirlemek

Baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Substratlar (enzimlerin tepkimelerinde birleşen veya ayrışan maddeler)
 • Kısıtlanmış maddeler
  • Yüksek önem arz eden maddelere (SVHC’ler) ilişkin kısıtlamalar
  • Avrupa Birliği’nde yayınlanan 1272/2008 sayılı tüzük kapsamında sınıflandırılan maddelere ilişkin kısıtlamalar
  • Biyosidal ürünler ve biyosidal aktif maddeler
  • Temizlik maddeleri
  • Alkil fenol etoksilatlar, halojenlenmiş çözücüler ve fitalatlar
  • Baskı mürekkepleri, tonerler ve verniklere uygulanan diğer kısıtlamalar
  • Rotogravür baskıdan toluen geri kazanımı
 • Geri dönüştürülebilirlik
  • Kağıt olmayan parçaların çıkarılabilirliği
  • Yeniden hamur haline getirilebilirlik
  • Yapıştırıcıların çıkarılabilirliği
  • Ayrılabilirlik
 • Emisyonlar
  • Rotogravür baskıdan suya emisyonlar
  • Avrupa Birliği’nde yayınlanan 2010/75/EU sayılı direktifi kapsamına giren tesislerden emisyon
  • Avrupa Birliği’nde yayınlanan 2010/75/EU sayılı direktifi Avrupa kapsamında olmayan baskı süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşikler (VOC) emisyonları
 • Atık
  • Atık yönetim sistemi
  • Baskı tesislerinden geri dönüşüm için kağıt
  • Kırtasiye kağıdı ürünleri ve taşıma poşetleri üretim alanlarından geri dönüşüm için kağıt
 • Enerji kullanımı
 • Eğitim
 • Kullanım için uygunluk
 • Ürünle ilgili bilgiler
 • Etiket üzerinde görünen bilgiler

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.