Yetiştirme Besiyeri, Toprak İyileştiriciler ve Malç İçin ECO LABEL Kriterleri

Yetiştirme Besiyeri, Toprak İyileştiriciler ve Malç İçin ECO LABEL Kriterleri

Önceleri sadece ürün güvenliği alanında tüketicinin korunması için önemli bir araç olarak görülen eko etiketleme programları, bugün çevrenin iyileştirilmesine daha fazla odaklanmaktadır. Günümüzde eko etiketleme programları, ağırlıklı olarak bir çevre polikası aracı olarak kabul edilmektedir. Yine de tüketicilere en iyi satın alma kararını vermesi için uygun bilgileri sağlayarak tüketiciyi koruma yaklaşımı terkedilmiş değildir.

Yetiştirme Besiyeri, Toprak İyileştiriciler ve Malç İçin ECO LABEL Kriterleri

Yetiştirme besiyeri, toprak iyileştiriciler ve malç için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Bileşenler
 • Organik bileşenler
 • Mineral yetiştirme ortamı ve mineral bileşenleri
  • Enerji tüketimi ve karbon dioksit emisyonları
  • Maden çıkarma kaynakları
  • Mineral yetiştirme ortamı kullanımı ve kullanım sonrası
 • Yetiştirme ortamında geri dönüştürülmüş veya geri kazanılmış ve organik malzemeler
 • Tehlikeli maddelerin sınırlandırılması
  • Ağır metaller
  • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar)
  • Tehlikeli maddeler ve karışımlar
  • Avrupa Birliği ülkelerinde listelenen maddeler
  • Escherichia coli ve Salmonella spp için sınırlar
 • İstikrar
 • Fiziksel kirleticiler
 • Organik madde ve kuru madde
 • Canlı ot tohumları ve bitki propagülleri
 • Bitki tepkisi
 • Büyüyen medya özellikleri
 • Bilgi sağlanması

Bu kriterde yetiştirme besiyeri veya yetiştirme ortamı kavramı, bitkilerin yetiştirildiği ve kök gelişimi için substrat olarak kullanılan bir malzeme anlamına gelmektedir. Substrat, enzimler ile tepkimeye giren maddelerdir. Mineral yetiştirme ortamı, tamamen mineral bileşenlerden oluşan bir yetiştirme ortamı demektir. Toprak iyileştiricinin ana işlevi, kireçleme malzemeleri dışında, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korumak veya iyileştirmektir. Organik toprak iyileştirici, temel işlevi toprak organik madde içeriğini artırmak olan ve karbonlu malzemeler içeren bir toprak iyileştiricidir. Malçın işlevi ise toprağın nem kaybını önlemek, yabani ot büyümesini kontrol etmek ve toprak erozyonunu azaltmaktır. Topraktaki bitkilerin çevresine koruyucu bir örtü olarak yerleştirilir. Organik malç, biyokütleden elde edilen ve karbonlu malzemeler içeren malçtır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yetiştirme besiyeri, toprak iyileştiriciler ve malç için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.