Endüstriyel ve Kurumsal Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Endüstriyel ve Kurumsal Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

ECO LABEL çevre etiketi, gittikçe yayılmaktadır. Örneğin endüstriyel ve kurumsal çamaşır deterjanları üreten firmalar, bu ürünü pazarlarken artık ECO LABEL logosu kullanmakta ve rekabet üstünlüklerini arttırmaktadır. Ülkemizde ECOLABEL belgelendirme çalışmaları ve etiket kullanımı hızla gelişmektedir. Bunun başlıca nedeni, bu çevre etiketinin, tüketicilere ve tedarikçi firmalara, çevresel çalışmalara ve çevresel taahhütlere yönelik uygun maliyetli ve basit bir iletişim yöntemi olmasıdır. Çevreye uyarlanmış ticari faaliyetlerde, çevreye zararlı kimyasalların, enerjinin ve suyun kullanımı azaltılmakta ve atık miktarı düşürülmektedir. Çevresel sorunlar karmaşıktır ve belli problemlerin anlaşılması uzun zaman alabilir. ECO LABEL bu açıdan üretici firmalara rehberlik etmektedir.

Endüstriyel ve Kurumsal Çamaşır Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

ECO LABEL çevre etiketi, sadece çevre ve sağlıkla ilgili gereksinimleri değil, aynı zamanda çevre ve kalite, çoğu kez el ele gittiği için, kalite ile ilgili gereksinimleri de içermektedir. Bu sayede bu etiket, aynı zamanda bir kalite işareti olarak kabul edilmektedir.

Endüstriyel ve kurumsal çamaşır deterjanları için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Çevresel gereklilikler
    • Genel gereksinimler (çok bileşenli bir sistemdeki tüm ürünler ve tüm bileşenler için geçerlidir): ürünün tanımı, formülasyonu, ürünün sınıflandırılması, üründe bulunan bileşenlerin sınıflandırılması, sürfaktanlar, hazır bozunurluk, aerobik ve anaerobik, enzimler, üründe bulunmaması gereken maddeler, koruyucular, renklendiriciler, plastik ambalajların işaretlenmesi, plastik ambalaj, içindekiler beyanı ve kullanım kılavuzu
    • Çevreye zararlı maddelerin toplam içeriği: kritik seyreltme hacmi, ürünlerin aerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan maddeler içeriğinin sınırlandırılması, ürünlerin anaerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan maddeler içeriğinin sınırlandırılması, fosfor, fosfonatlar ve fosfonik asit, çevreye zararlı maddeler
    • Çamaşır deterjanının etkinliği: endüstriyel yıkama proseslerinin etkinliği, kemotermal dezenfeksiyonda etkinlik, müşteri ziyareti
  • Kalite ve yasal gereklilikler: mevzuat ve düzenlemeler, ECO LABEL sorumluluğu, belgeler, çamaşır deterjanı kalitesi, planlanan değişiklikler

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara endüstriyel ve kurumsal çamaşır deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.