Mobilyalar İçin ECO LABEL Belgesi

Mobilyalar İçin ECO LABEL Belgesi

Genel olarak eko etiketleme programlarının ortak amacı, olabildiğince çok ürün kategorisini dahil etmek ve bir ürünün ömrü boyunca gösterdiği tüm çevresel etkileri, kapsamlı ve eksiksiz bir değerlendirme sonrasında eko etiketin kriterleri arasına almaktır. Tüm eko etiketleme programları, düzenleyici ilkelere ve uygulama yöntemlerine dayanmaktadır. Belli çevresel kriterleri karşılayan ve aynı kategorideki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında daha iyi çevresel performans gösteren ürünlere eko etiket verilmektedir.

Mobilyalar İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketleme programlarının etkili bir şekilde çalışması ve tanımlanan hedeflere ulaşması için, hem tüketicilerin hem de üretici firmaların, eko etiketin güvenilirliği, bilimsel titizliği ve seçiciliği konusunda güvence alması gerekmektedir. Bu güvence akredite kuruluşlar tarafından, ISO 14024 standardı kapsamında sağlanmaktadır. ECO LABEL etiketleme programı bu özellikleri taşıyan bir etiketleme programıdır. ECO LABEL kriteleri belirlenirken, ürün yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi uygulanmakta ve yaygın olarak paylaşılan kriterlere dayalı olarak çevresel etkiler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

ISO 14024 metodolojisi son derece yaygın hale gelmiştir ve pratik olarak tüm Tip I eko etiketleme programları artık ürünün tüm yaşam döngüsü ile ilgili çevresel etkileri dikkate almaktadır.

Son yıllarda eko etiketler, küreselleşmekte ve yüksek çevresel sürdürülebilirlik standartlarına ulaşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre eko etiketleme orgramına uyan firmalar, çevresel performanslarında hızlı bir iyileşme sağlamaktadır.

Mobilya ürün grubu, iç veya dış mekan kullanımına yönelik olarak, eşyaların depolanması, yerleştirilmesi veya asılması ve kullanıcıların dinlenebileceği, oturabileceği, yemek yiyebileceği, çalışabileceği yüzeyler sağlayan bağımsız veya yerleşik birimlerden oluşmaktadır. Kapsam, ev içi veya ev dışı ortamlarda kullanım için ev mobilyası ve ısmarlama mobilya ürünlerine kadar uzanmaktadır. Yatak çerçeveleri, ayaklar, baza ve yatak başlıkları da mobilya ürün grubuna girmektedir. Ancak korkuluklar, çitler, merdivenler, saatler, oyun ekipmanları, bağımsız veya duvara asılan aynalar, yol direkleri, basamaklar, kapılar ve pencereler gibi yapı ürünleri kapsam dışındadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara mobilyalar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.