Akreditasyon

Akreditasyon

Akreditasyon ifadesi güven vermek anlamına gelmektedir. Ürün ve hizmetlerin kalitesinin, doğruluğunun ve güvenilirliliğinin kanıtı, tarafsız ve bağımsız hareket eden, üçüncü taraf, akredite bir kuruluşun onayı ile olmaktadır. Akreditasyon, bir kuruluşun belli görevleri, yani akredite oldukları konuları yerine getirme konusunda yetkin olduğunun, bir akreditasyon kuruluşu tarafından tanınmasıdır. Akreditasyon, kalite ve yeterliliği kanıtlamanın bir yoludur.

Akreditasyon

Kuruluşumuz, talep eden üretici firmaların ürün ve hizmetlerinin, insan sağlığı ve çevre koşulları açısından belli kriterleri karşıladığını onaylamak bakımından, şu iki uluslararası kuruluştan akredite olmuştur:

  • ECO Label Enstitüsü (ECOLABEL Ecological Certification Institute): Uluslararası bir akreditasyon kuruluşudur. Dünyanın herbir yanından laboratuvarları ve değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir. Aynı zamanda akreditasyon sistemini güçlendirmek için yerli ve yabancı kuruluşlarla ortak çalışmalar sürdürmektedir.
  • EAF Accreditation: Uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygun olarak çalışan, ulusal ve kamu yararını göz önünde bulundurarak bütünlük ve tarafsızlığını koruyan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. EAF, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir akreditasyon kuruluşudur. EAF tarafından alınan kararlar herhangi bir ticari veya mali yükümlülüğe tabi değildir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.s