ECO LABEL Çevre Etiketinin Ardında Ne Bulunmaktadır?

ECO LABEL Çevre Etiketinin Ardında Ne Bulunmaktadır?

Günümüzde çevre ile ilgili bütün etiketler eko etiket olarak adlandırılmaktadır ve çevresel performansa yönelik birçok etiket ve belgelendirme sistemi bulunmaktadır. Genelde bunların tamamı çevresel etiketler olarak bilinmektedir. Eko etiketler ise çevresel etiketlerin bir alt grubu kabul edilmektedir ve bir ürünün çevre koşulları açısından test ve analizlerinin yapılması ve yaşam döngüsü esas alınarak değerlendirilip etiketlenmesine eko etiketleme denmektedir.

ECO LABEL Çevre Etiketinin Ardında Ne Bulunmaktadır?

Bugün çevresel etiketleme uygulamaları üç farklı yönden sınıflandırılmaktadır. Şöyle ki,

  • Birinci tip ISO 14024 standardına tanımlanmıştır. Bu grup, gönüllü, çoklu kriterlere dayanan ve üçüncü taraf kuruluşlar tarafından, yaşam döngüsü ilkelerine uygun ürün grupları içinde çevresel tercih edilebilirliğe sahip ürünleri belgelendirne programlardır. Bu standart ülkemizde TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.
  • İkinci tip ISO 14021 standardına tanımlanmıştır. Bu grup, üretici ve tedarikçi firmaların kendilerinin beyan ettikleri ve genelde tanıtımlarında kullandıkları çevresel iddiaları belgelendiren programlardır. Bu standart ülkemizde TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanlar - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı (Tip II çevre etiketleri)
  • Üçüncü tip ISO 14040 standardına tanımlanmıştır. Bu grup, tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili bir kuruluş tarafından, önceden yaşam döngüsü temelinde belirlenmiş sayısal kriterler kapsamında onaylanan programlardır. Bu standart ülkemizde TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14040 Çevre yönetimi - Hayat boyu değerlendirme - İlkeler ve çerçeve.

ECO LABEL çevre etiketinin ardında bulunan temel yaklaşım, yaşam döngüsü değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sırasında, bir ürünün üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olacak süreçlere odaklanılmakta ve bunların etkileri hesaplanmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesinin önemi, ürünün çevresel performansını sadece kullanım sırasında değil, ürünün tüm üretim, kullanım ve kullanım sonrasını içeren süreçlerde ele alması ve bütüncül bir değerlendirme olmasıdır.

ECO LABEL çevre etiketi, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kriterler açısından çevresel etkileri değerlendirilen ürünlere tanınmaktadır. Bu etiketin kullanılması tamamen gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Bu etiketi taşıyan ürünlerin pazarda farkedilme ihtimali daha yüksektir.