Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Endüstriyel ve kurumsal bulaşık deterjanları ürün grubu, bu sektördeki profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılan bulaşık deterjanı ürünlerinden oluşmaktadır. Bu ürün grubu, bir deterjan oluşturmak için kullanılan birden fazla bileşenden oluşan çok bileşenli sistemler veya otomatik dozajlama sistemi için bir yıkama programını içermektedir. Bireysel tüketiciler için üretilen bulaşık deterjanları bu ürün grubu kapsamı dışında kalmaktadır.

Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Belgesi

Çevreye ve tüketici sağlığına özen göstermek, bulaşık deterjanlarını formüle ederken aynı yüksek önceliğe sahiptir ve bulaşık makinası bileşenleri, bu hedeflerin üstesinden gelmek için ideal olarak tasarlanmaktadır.

Bulaşık yıkama deterjanlarının, hem bulaşıkları, çatal bıçak takımlarını ve bardakları koruması hem de zorlu lekeleri etkili bir şekilde çıkarması gerekmektedir. Aynı zamanda bu deterjanların kullanımı güvenli olmalı ve çevre dostu içeriklere sahip olmalıdır. Üretici firmalar, sürdürülebilir bir şekilde yüksek performanslı formülasyonlar geliştirmek zorundadır. Diğer yandan tüketiciye kolaylık ve performans sunarak, satışlarını sürdürmek için ambalaj kalitesine dikkat etmek zorudadır.

Kimyasal bileşiklerin cilt üzerindeki etkileri otomatik bulaşık makinelerinde daha az endişe vericidir. Ancak yine de çevre üzerindeki etkileri ciddi problemler yaratabilir. Yüksek düzeyde köpük kontrolü ve mükemmel parlatıcı sonuçlar elde etmek için, ancak çevresel etkileri en düşük seviyede tutmak için ECO LABEL çevre etiketi, özel kriterler sunmaktadır. Bu tür ürünler, daha düşük enerji kullanımı ile sonuçlanan gelişmiş makina verimliliğine katkıda bulunmaktadır.

Köpüğün kontrol edilmesi, çoğu temizlik uygulamasında önemli bir kriterdir. Bu, makinaya bağlı olarak köpük arttırma veya köpük oluşumunu sınırlama şeklinde sağlanmaktadır. ECO LABEL etketli katkı maddeleri, nihai formülasyonların köpük özelliklerinin özelleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yüzey aktif maddeler, hem tüketici hem de endüstriyel bulaşık makinası deterjanlarında temel bileşenlerdir. Sürfaktan kimyasında pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi teknolojiler geliştirilmektedir.

ECO LABEL kriterleri, çevresel etkiyi en aza indiren yüksek performanslı teknolojilere odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık makinası deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.