Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Ürün etiketleme, belli özelliklere sahip pazarları tanıtmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Etiketler, normalde gözlemlenemeyen veya değerlendirilmesi güç olan ürün özellikleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Sistematik ve yapısal olarak uygulandığı takdirde, etiketler güvenilir ve inandırıcı bilgi kaynağı olarak görülmektedir.Bu çerçevede eko etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel performansını onaylayan özel bir ürün etiketleme türü olarak ortaya çıkmıştır. Bir ürünü eko etiket ile belgelendirmek için bu ürünün, önceden tanımlanmış belli kriterleri yerine getirerek üretiminin veya kullanımının çevresel etkilerini azaltabileceğinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu anlamda eko etiketli ürünler, benzer ürünlerden daha sürdürülebilir ve daha üstün olduğu kanıtlanmış ürünlerdir.

Sert Yüzey Temizleme Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketler, özel ve resmi kuruluşlar tarafından, hem daha çevre dostu ürünlerin tüketimini, hem de sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmek için geliştirilmektedir.

Sert yüzey temizleme ürünleri genel olarak kirlenme seviyesine ve temizlenen yüzeyin özelliklerine göre değişen özel kimyasal madde veya bileşiklerin sulu çözeltilerini içeren bir temizlik ürün grubudur. Çok amaçlı temizleme ürünleri genelde yüzey aktif maddenin sert sudaki davranışını arttıran konsantre yüzey aktif maddeler ve su yumuşatıcı çözeltileridir. Tipik yüzey aktif maddeler, alkilbenzensülfonatlar, anyonik bir deterjan ve modifiye edilmiş yağlı alkollerdir. Tipik bir su yumuşatıcı ise sodyum trifosfattır.

Birçok sert yüzey temizleme ürünü, gözleri veya boğazı tahriş etmekte ya da baş ağrısından kansere kadar uzanan sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bazı ürünler, uçucu organik bileşikler dahil olmak üzere tehlikeli kimyasal bileşikler içermektedir.

ECO LABEL çevre etiketi taşıyan ürünler, tüketicilere, geleneksel temizleme ürünlerine göre çevre dostu bir alternatif sunmaktadır ve günlük çevresel etkileri daha düşüktür. Bu ürünler, uydukları çevre kriterleri sayesinde geleneksel ürünlerden çok farklıdır. ECO LABEL çevre etiketi, bu ürünlerin sınırlı tehlikeli maddeler içerdiğini ve sürdürülebilir kaynaklı hammadde kullanıldığınıi, ambalaj tasarımını ve geri dönüştürülebilirliğini garanti etmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara sert yüzey temizleme ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.