ECO LABEL Logosunu Kullanma Hakkında Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir?

ECO LABEL Logosunu Kullanma Hakkında Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir?

İlk uygulanmaya başlandığı 1990’lı yıllarda eko etiket programlarının sayısı on civarındayken, bugüne kadar bu sayı hızla artmış ve günümüzde 200 civarında, 25 endüstri sektöründe, neredeyse 500’e yaklaşmıştır. Bu ise tüketicilerde ve üretici firmalarda ciddi bir kafa karışıklığı ve şüphecilik yaratmıştır. Bugün tüketiciler belli bir ürün için uygulamada olan çok sayıda eko etiket arasındaki farklılıkları tanımakta zorluk yaşamaktadır. Ancak herşeye rağmen eko etiketli ürünlerin değeri ve belli eko etiketlerin tanınırlığı artmaktadır.

ECO LABEL Logosunu Kullanma Hakkında Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir?

Tüketicilerin, basit ve anlaşılır mesajlar içeren eko etiketleri seçtikleri görülmektedir. ECO LABEL programı da bu nedenle anlaşılırlığını arttırmaya ağırlık vermektedir. Ayrıca tüketiciler şeffaf eko etiket uygulamalarına yönelmektedir. Gizlilik kültürüne sahip firmalar, güvenilirlik konusunda tüketicilerin şüphelerini çekmektedir. ECO LABEL programı şeffaflığa özel bir çaba göstermektedir.

Bunun yası sıra üretici firmalar, belgelendirme çalışması öncesinde kendi ürünlerinin çevresel değerlendirmesini yapmalıdır. Çevresel değerlendirme konusunda tutarlı sonuçlar ve uyumlu tedarikçiler sağlamak için kendi bağımsız analizlerine dayanan ve değerlendirme ve etiketleme sürecine dahil olan firmalar daha başarılı olmaktadır. ECO LABEL programı firmaları bu yönde cesaretlendirmektedir. Çünkü yapılacak en küçük hata, tüketicinin güvenini sarsabilir.

Görüldüğü gibi ECO LABEL programı bilimsel verilere ve yaşamın gerçeklerine dayanmaktadır ve programın daha ileri gitmesi konusunda çaba göstermektedir. ECO LABEL logosunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için mutlaka kuruluşumuz ile temasa geçilmelidir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.