Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Önemli bir bilgilendirme yöntemi olarak eko etiket sayesinde tüketiciler, sağlıklı ve kaliteli ürün ve hizmetleri tercih etmekte ve üretici firmaların çevre sorunlarına daha fazla odaklanmalarını talep etmektedir.

Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Bilgi, tüketicilere eko etiketli ürünün gerçek amacını yorumlamada yardımcı olduğu için eko etiketleme konseptinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak tüketiciler arasında bilgi yetersizliği olması yüzünden pazarda şeffaflık eksikliği bulunmaktadır. Eko etiket kavramının çok faha fazla tüketiciye duyurulması gerekmektedir.

Diğer yandan ekolojik açıdan endişe duyan tüketiciler için eko etiketler, gıda ve diğer tüketici ürünlerini tanımlamada büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Tüketiciler eko etiketler ve üretim sürecine yönelik daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır.

Eko etiketleme iletişiminin bugün üç ana şekli bulunmaktadır: görsel iletişim, sözlü iletişim ve hem görsel hem sözlü iletişim. Görsel eko etiketler herhangi bir mesaj içermeyen sadece bir logodan ibarettir. Sözlü eko etiketler ise bir takım mesajlarla tüketicileri daha fazla bilgilendirmektedir. Doğal olarak hem görsel hem de sözlü iletişim çok daha güçlü olmaktadır.

Bilgi, eko etiketlerin doğrulanmasında ve tüketicinin satın alma sırasında belirleyici adımları atmasına yardımcı olan güven oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar, bir tüketicinin genel çevre ve eko etiket konularındaki bilgisinin, eko etiketli ürün ve hizmetler satın almaya yönelik tutumunu etkilemede önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Grafik kağıdı ürün grubu, yazı, baskı veya dönüştürme amaçları ile kullanılmak üzere kağıt hamurundan yapılan, düz veya renkli, dönüştürülmemiş, baskısız boş kağıt veya kartondan yaprak veya makaralardan oluşmaktadır. Buna karşılık şu ürünler bu grubun kapsamına girmemektedir: paketleme, termal olarak duyarlı kağıt, fotoğrafik veya karbonsuz kağıt, kokulu kağıt ve kağıt mendil ve kağıt ürünler grubuna giren kağıtlar.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.