Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Belgesi

Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Belgesi

Yapılan araştırmalar, işletmelerin eko etiket programlarına katılmasının, sadece insanların sağlığının korunması ve çevrenin iyileştirilmesi için daha iyi olan ürünleri tüketicilere ulaştırmada yardımcı olmadığını, aynı zamanda üretici firmalara rekabet avantajından yararlanma ve marka imajını güçlendirme açısından da yardımcı olduğunu göstermektedir. Eko etiketleme uygulamaları günümüzde çeşitli pazarlama uygulamaları arasında geniş kabul görmektedir. Eko etiketleme, ürünün tedarikinden başlayarak ürünün son kullanıcıya daha çevreci bir şekilde teslim edilmesine kadar uzanan faaliyetleri içermektedir. Öte yandan, eko etiketleme, eko etiketli olan ve olmayan ürünleri birbirinden ayırmaya yardımcı olduğu için, pazarlama için önemli araçlardan biridir.

Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketin amacı, ürünün ortaya çıkışı, süreci, tüketimi ve atık olması dahil olmak üzere ürünün yaşam döngüsü ile ilgili bilgi sağlamaktır. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programına göre eko etiket, yaşam döngüsü endişesine dayalı olarak çevresel açıdan tercih edilen ürün veya hizmetlerin tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Bugün tüketicilerin büyük bir kısmı, etiketsiz ürün yerine eko etiketli ürün satın almayı tercih etmektedir. Çünkü eko etiketler ürünün çevresel kalitesinin bir göstergesidir. Uluslararası ticarette bazı ülkelerin, özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinin, ithalat için belli eko etiketli ürünleri tercih ettikleri ve birçok ülkenin eko etiketleme ticaret engelleri ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.

Yağlayıcılar ürün grubu, şu ürün gruplarından birine giren herhangi bir yağlayıcıyı içermektedir:

  • Motorlu testere yağları, tel halat yağlayıcıları, beton ayırıcı maddeler, toplam kayıp gresleri ve diğer toplam kayıp yağlayıcıları içeren toplam yağlayıcılar
  • Açık dişlilerde, kuyruk borusu yağlarında, iki zamanlı yağlarda, korozyona karşı geçici koruma ve kısmi kayıp greslerinde kullanılmak üzere tasarlanan dişli yağlarını içeren kısmi yağlayacılar
  • Hidrolik sistemler, metal işleme sıvıları, kapalı dişlilerde kullanıma yönelik kapalı dişli yağları ve kaza sonucu kayıp gresleri içeren kaza sonucu yağlayıcılar

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yağlayıcılar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.