Neden ECO LABEL Sertifikasyonu Seçilmeli?

Neden ECO LABEL Sertifikasyonu Seçilmeli?

Bütün eko etiketler gibi ECO LABEL çevre etiketi de, belli özelliklere sahip pazarları tanıtmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Eko etiketler, normal koşullarda gözlemlenemeyen veya değerlendirilmesi güç olan özellikler hakkında, hem üretici firmalara hem de tüketicilere bilgi sağlamaktadır. Sistematik ve yapısal olarak uygulandığı takdirde bütün eko etiketler, güvenilir ve inandırıcı bilgi kaynağıdır. Çünkü eko etiketler, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel performansını onaylayan, özel bir ürün etiketleme türüdür. ECO LABEL sertifikası almak ve logosunu kullanmak için, ürün veya hizmetin, önceden tanımlanmış belli kriterleri yerine getirmesi ve üretim veya kullanım sırasında genel çevresel etkisini azaltabileceğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Neden ECO LABEL Sertifikasyonu Seçilmeli?

ECO LABEL çevre etiketi, sertifikalı bir ürünün işlevsel ve rekabet açısından benzer ürünlerden daha sürdürülebilir ve daha üstün nitelikte olduğunu beyan eden bir onay anlamını taşımaktadır.

Bugün artık bütün ülkelerde işletmeler, özel kuruluşlar ve resmi kuruluşlar, hem daha çevre dostu ürünlerin tüketimini teşvik etmek hem de sürdürülebilir üretim uygulamalarının kullanımını teşvik etmek için eko etiketlerin gelişmesini teşvik etmektedir.

Bu yüzden sahip olduğu avantajlar ve ekonomik ve çevresel değişimi yönlendirme çabaları ışığında, eko etiketleme programlarının önemi ve yaygınlığı artmaktadır.

Üretici firmalar, ürünlerinin kalitesi ve içeriği hakkındaki bilgileri paylaşmak için ürün veya hizmetlerini etiketlemekten yanadır. Bu bilgiler, tüketici güvenini teşvik eden ve benzer ürünleri ayırt etmeye yardımcı olan önemli bir pazarlama aracıdır. Çünkü eko etiketler, belli bir ürün veya hizmetin çevresel performansını onaylayan bir ürün etiketleme yaklaşımıdır. Özellikle, ECO LABEL, belli çevresel kalite standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilmektedir.

Bir ürün veya hizmet onaylandığı zaman, ECO LABEL çevre etiketi, sıkı kalite standartlarına ulaşıldığını doğrulamaktadır. Benzer şekilde bu etiket, ürünün, diğer ürünlere göre hem daha sürdürülebilir hem de daha çevre dostu olduğunun kabulü olarak işlev görmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.