Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Gelecekteki yeşil bina konsepti için, inşaat malzemelerinin potansiyelini değerlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu özellikte binalar için inşaat malzemelerinin değerlendirilmesine yönelik araştırmalar sürmektedir. Çalışmalar, yeşil bina iyileştirmelerinin, mevcut eko etiketleme kriterlerine dayanan malzeme seçimi yardımıyla başarılabileceğini göstermektedir. İnşaat eko etiketlemesi, daha iyi bir dış ortam ve bina iç ortamı oluşturmak için uygun bir malzeme seçimine yardımcı olmaktadır.

Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Eko etiketli yapı malzemesi, inşaat sektöründe bir malzemenin üretiminden veya kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Yapı malzemesi eko etiketleri, uygun olduğu belirlenen belli nitelikler veya özellikler ile ilgili olarak belli malzeme kategorileri için minimum çevre ve sağlık standartlarını belirlemektedir ve yerinde üretici firma denetimleri dahil olmak üzere doğrulama süreci aracılığı ile, malzemelerin kriterleri karşıladığı tespit edilmektedir.

İnşaat sektöründeki işletmeler, yerkürenin yaşam destek sistemleri geri dönüşü olmayan bir hasar noktasına ulaşmadan önce, eko etiketleme uygulamasını benimsemek ve çevre için uygun malzemeleri kullanmak zorundadır.

Yapı malzemeleri için belirlenen başlıca eco label kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Hammadde çıkarma
  • Ekstraksiyon yönetimi (yalnızca doğal ürünler için)
  • Ekstraksiyon yönetimi (tüm sert kaplama ürünleri için)
 • Hammadde seçimi (tüm sert kaplama ürünleri için)
  • Hammaddelerde risk ibarelerinin bulunmaması
  • Katkı maddelerinde bazı maddelerin varlığının sınırlandırılması (sadece sırlı karolar için)
  • Malzemelerde asbest ve polyester reçinelerinin varlığının sınırlandırılması
 • Bitirme işlemleri (yalnızca doğal ürünler için)
 • Üretim süreci (yalnızca işlenmiş ürünler için)
  • Enerji tüketimi
  • Su tüketimi ve kullanımı
  • Havaya emisyonlar
  • Suya emisyonlar
  • Çimento
 • Atık yönetimi
  • Atık yönetimi (yalnızca doğal ürünler için)
  • Atıkların geri kazanımı (yalnızca işlenmiş ürünler için)
 • Kullanım aşaması: tehlikeli maddelerin salınımı (sadece sırlı karolar)
 • Ambalaj özellikleri
 • Kullanım için uygunluk
 • Tüketici bilgisi

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yapı malzemeleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.