İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Kriterleri

İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Kriterleri

İç mekan boya ve vernikleri ürün grubu genel olarak şu ürünleri kapsamaktadır: zemin kaplamaları ve zemin boyaları, profesyonel olmayan tüketicinin veya profesyonel dekoratörlerin talebi üzerine distribütör firma tarafından renklendirilen boya ürünleri, çeşitli renklendirme sistemleri ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için üretici firma tarafından önceden renklendirilmiş veya hazırlanmış sıvı veya macun formüllerinde dekoratif boyalar.

İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Kriterleri

İç mekan temizlik hizmetleri için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Zorunlu kriterler: düşük çevresel etkiye sahip temizlik ürünlerinin kullanımı, ürün dozajını belirleme, mikrofiber ürünlerin kullanımı, personel eğitimi, bir çevre yönetim sisteminin temelleri, başvuranın tesisinde katı atık ayrıştırma, eko etiket üzerinde görünen bilgiler.
  • İsteğe bağlı kriterler: Düşük çevresel etkiye sahip yüksek temizlik ürünleri kullanımı, seyreltilmemiş konsantre temizlik ürünlerinin kullanımı, mikrofiber ürünlerin yüksek kullanımı, düşük çevresel etkiye sahip temizleme aksesuarlarının kullanımı, elektrikli süpürgeler için enerji verimliliği, servis sağlayıcının EMAS kaydı veya ISO 14001 sertifikası, temizleme alanlarında katı atık yönetimi, hizmet kalitesi, başvuru sahibinin sahip olduğu veya kiraladığı araç filosu, başvuru sahibine ait veya kiraladığı çamaşır yıkama makinelerinin verimliliği, ekolojik etiketli hizmetler ve diğer eko etiketli ürünler, müşteriye tedarik edilen sarf malzemeleri ve elektrikli el tipi hava kurutucular.

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı, tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkisi azaltılmış ürünlere ve hizmetlere uygulanmaktadır. Bina içi temizlik hizmetleri için eko etiket kriterlerinin oluşturulması bu amaçla gerçekleştirilmiştir. Bu tür bir eko etiketin hazırlanma amacı, düşük çevresel etkiye sahip temizlik ürünleri ve aksesuarlarının kullanımını, çevre yönetim sisteminin temellerini ve atıkların doğru ayrıştırılmasını teşvik etmektir. Temizlik hizmetlerinin gerçekleştirildiği alanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ofis ve sağlık kuruluşları gibi tesislerin, koridorlarını ve bekleme ve dinlenme odaları gibi halka açık alanlarını içermektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara iç mekan temizlik hizmetleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.