Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Kriterleri

Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Kriterleri

1980’li yılların ortalarından itibaren birçok ülkede, sürekli genişleyen çok sayıda özel eko etiketlerin yarattığı karışıklığı ortadan kaldırmak amacı ile ve tüketicilerin ve işletmelerin açıklık ve kesinlik ihtiyacına yanıt olarak, Tip I eko etiketleme programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu eko etiketler, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14024 standardını esas almaktadır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.

Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Kriterleri

ECO LABEL etiketleme ve belgelendirme programı da ISO 14024 standardına göre tasarlanmış bir programdır ve üçüncü taraf denetimi ve onayına tabidir. Bu açıdan piyasadaki çok sayıda eko etiket arasında kalite ve güvenilirlik anlamında öne çıkmaktadır.

Bilimsel bir temele dayanan ve tarafsız ve bağımsız akredite bir kuruluşun onayını gerektiren eko etiketler, tüketiciler ve üretici firmalar tarafından bugün daha fazla benimsemektedir. ECO LABEL, her güncelleme döneminde daha geniş ve çok daha iddialı hedefler belirlemektedir.

Sert kaplamalar için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Hammadde çıkarma: yalnızca doğal ürünler için ekstraksiyon yönetimi, tüm sert kaplama ürünleri için ekstraksiyon yönetimi
  • Hammadde seçimi (tüm sert kaplama ürünleri için): hammaddelerde risk ibarelerinin bulunmaması, katkı maddelerinde bazı maddelerin varlığının sınırlandırılması (sadece sırlı karolar için), malzemelerde asbest ve polyester reçinelerinin varlığının sınırlandırılması
  • Bitirme işlemleri (yalnızca doğal ürünler için)
  • Üretim süreci (yalnızca işlenmiş ürünler için): enerji tüketimi, su tüketimi ve kullanımı, havaya emisyonlar, suya emisyonlar, çimento
  • Atık yönetimi: atık yönetimi (yalnızca doğal ürünler için), atıkların geri kazanımı (yalnızca işlenmiş ürünler için)
  • Kullanım aşaması: tehlikeli maddelerin salınımı (sadece sırlı karolar)
  • Ambalaj özellikleri
  • Kullanım için uygunluk
  • Tüketici bilgisi

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara sert kaplamalar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.