Kumaşlar İçin ECO LABEL Belgesi

Kumaşlar İçin ECO LABEL Belgesi

Tekstil sektörü, dünyada ekolojik olarak en zararlı sektör olarak kabul edilmektedir. Tekstil sektörünün yarattığı çevre sorunları, bazı üretim süreçlerinde ortaya çıkmakta ve ve bitmiş ürüne kadar taşınmaktadır. Ağartma ve ardından boyama gibi üretim süreçlerinde ürün ve proses atıklarına çok fazla toksin karışmaktadır. Üretim süreci boyunca bu kirliliği kontrol etmek, bir ürünü toksik etkiden arındırmak kadar hayati önem taşımaktadır. Suni ipeğin kullanılmaya başlanması, ormanların hızla tükenmesine neden olmuştur. Petrol bazlı ürünler çevreye zarar vermektedir. Çevreyi bu etkilerden korumak için entegre bir kirlilik kontrol yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kumaşlar İçin ECO LABEL Belgesi

Yün, kenevir, organik pamuk, soya ipeği, bambu kumaşlar, jüt, mısır lifi ve benzer kumaşlar, kimyasal veya toksiklerin zararlı etkileri olmaksızın doğadan temin edildikleri için çevre dostu kumaşlar olarak kabul edilmektedir.

Ancak pamuk yetiştiriciliği büyük miktarda zirai ilaç, gübre ve su gerektirmektedir. Pamuk kullanımının artması ile birlikte dünya genelinde kullanılan böcek ilaçlarının yüzde 25’e yakını pamuk üretimi için kullanılmaktadır. Artan pamuk kullanımı, bir tişört için yaklaşık 1 ton su gerektirmektedir. Pestisitler, bakteriler, mantarlar, algler ve böcekler gibi organizmaların büyümesini engelleyen, biyolojik olarak aktif kimyasal bileşiklerdir. Bu istenmeyen organizmaların çoğalmalarının engellenmesi, mahsul verimini ve lif kalitesini iyileştirmektedir. Pamuğun sulanmasında çok miktarda su kullanılması, toprağın tuzluluğunu arttırmakta ve verimliliğini azaltmaktadır.

Diğer yandan bir takım kimyasalların, ilgili yıkama aşamalarında ve haşıl sökme, yıkama ve ağartma hazırlama sürecinde kullanılması, atık sularda ağır biyolojik oksijen ihtiyaçları üretmektedir. Klor, ağartma işleminde kullanılmamalıdır, çünkü kloroform gibi bazı bileşikler kanserojen olduğundan şüphelenilen organik maddeler oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi pamuklu kumaşlar sağlıklı görünmesine rağmen çevre için bir dizi olumsuzluk yaratmaktadır. İşte bu kontada ECO LABEL kriterleri önemli olmaktadır. Ekolojik ve çevre için yararlı kumaşların üretilmesi için ECO LABEL kriterlerinin uygulanması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara kumaşlar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.