Mobilyalar İçin ECO LABEL Kriterleri

Mobilyalar İçin ECO LABEL Kriterleri

Eko etiket, bir ürün veya hizmete verilen, bu ürün veya hizmetin önceden belirlenmiş çevresel ve sosyal kriterlere uygun olduğunu garanti eden ve yasal olarak korunan bir etiketleme yöntemidir. Böyle olunca bütün eko etiketler, bir ürün veya hizmetin çevresel yönlerine odaklanmaktadır. Diğer yandan eko etiketler, benzer ürünlerdeki farklılıkları çevresel etkilerine göre ifade etmeye çalışan birer araç olmaktadır.

Mobilyalar İçin ECO LABEL Kriterleri

Eko etiketleme aslında bir çeşit ürün farklılaştırmasıdır ve eko etiketli bir ürün veya hizmet, kendi pazarlarında prim yapmaktadır. Bu doğal olarak tüketicilerin de bilinçli olmalarını gerektirmektedir. Bir eko etiketin güvenilirliği ve eko etiketli ürünler pazarı, söz konusu eko etiketin başarısında önemli rol oynamaktadır.

Çoğu eko etiket, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yönetilmektedir ve ticari kaygılardan bağımsız olmaktadır. Eko etiketler tüketicileri, satın alma kararlarının çevresel etkileri hakkında bilgilendirmekte, aynı zamanda üretici firmalara rekabet avantajı kazandırmaktadır.

Mobilyalar için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Ürün açıklaması
  • Tehlikeli maddeler ve karışımlar için genel gereklilikler
  • Ahşap, mantar, bambu ve rattan (ağaç örgü)
  • Plastikler
  • Metaller
  • Döşeme kaplama malzemeleri
  • Döşemelik dolgu malzemeleri
  • Cam: ağır metal kullanımı
  • Nihai ürün gereksinimleri
  • Tüketici bilgisi

Ürün açıklaması kriteri çerçevesinde, nihai mobilya ürününü oluşturan bileşen parçalarının ve malzemelerinin ve alt bileşenlerin montajını gösteren teknik çizimler ve boyutları, toplam ağırlığını belirten ürün malzeme listesi ile birlikte, belgelendirme için denetimleri yapacak ve eko etiket onayı verecek kuruluşa verilmelidir. Bu bilgiler ürünün kendisi ve masif ahşap, ahşap esaslı paneller, mantar, bambu, rattan, plastikler, metaller, deri, kaplamalı kumaşlar, tekstil, cam ve dolgu malzemeleri olarak farklı malzemeler arasında nasıl paylaşıldığını içermelidir. Bu gruba girmeyen malzemeler, diğer malzemeler olarak listelenmelidir ve bunların toplam miktarı, toplam ürün ağırlığının yüzde 5’ini aşmamalıdır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara mobilyalar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.