Elde Bulaşık Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Elde Bulaşık Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Elde bulaşık deterjanları için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Elde Bulaşık Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

  • Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik
  • Biyobozunurluk
  • Palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı
  • Hariç tutulan ve kısıtlanan maddeler
  • Ambalaj özellikleri
  • Kullanım için uygunluk
  • Kullanıcı bilgisi

Örneğin suda yaşayan organizmalar için zehirlilik kriterine göre, ürünün kritik seyreltme hacmi, referans dozaj için belirli sınırları aşmamalıdır. Bu sınır, elde bulaşık deterjanları için 2.500 l/l yıkama suyu olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan üründeki aerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan veya anaerobik olarak biyolojik olarak parçalanmayan organik maddelerin içeriği şu limitleri aşmamalıdır:

  • Aerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan organik maddelerin içeriği 0,03 g/l yıkama suyu
  • Anaerobik olarak biyolojik olarak parçalanmayan organik maddelerin içeriği 0,08 g/l yıkama suyu

Bir başka kriter, palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı ile ilgilidir. Hurma yağı veya hurma çekirdeği yağından elde edilen ürünlerde kullanılan maddeler, sürdürülebilir üretim için belirlenen gereksinimleri karşılayan plantasyonlardan elde edilmelidir. Bu sayede toprak, biyolojik çeşitlilik, organik karbon stokları ve doğal kaynakların korunması dahil olmak üzere çevresel etkileri ele alınmaktadır.

ECO LABEL çevre etiketi taşıyan el tipi bulaşık deterjanı, çevreyi ve kullanıcının sağlığını dikkate almaktadır ve aynı zamanda en az diğer bulaşık deterjanları kadar etkilidir. Formülasyonunda yer alan kimyasal bileşiklerin seçimi ve ambalajı çevreye duyarlıdır ve kullanım süreci ve hammadde ekstraksiyonu, gereksinimlerde dikkate alınmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere ECO LABEL etiketli bulaşık yıkama deterjanları, ekotoksisite ve biyolojik olarak parçalanabilirlik dahil çevreye zararlı kimyasallar ile ilgili katı gereksinimleri karşılamaktadır. Koruyucu ve diğer hassaslaştırıcı maddeler kısıtlaması dahil olmak üzere insan sağlığına zararlı kimyasallarla ilgili katı gereksinimleri karşılamaktadır. Bu ürünler yerkürenin kaynaklarını korumak için idareli kullanılmaktadır. Ayrıca ambalaj tasarımı ve malzeme seçimleri ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara elde bulaşık deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.