Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Dünya genelinde birçok ulusal ve özel eko etiketleme programı bulunmaktadır. Ulusal programlar genelde devlet tarafından finanse edilmektedir ve eko etiketleme kriterleri genel olarak bir dizi farklı ürün grubu için geliştirilmiştir. Özel programlar ise genelde ürüne veya sektöre özgüdür ve özel sektör girişiminin sonucudur. Özel bir eko etiketleme programına en iyi örnek ECO LABEL belgelendirme ve etiketleme programıdır.

Yatak Minderleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Uygulama örneklerine bakıldığı zaman, eko etiketli ürünlerin pazarda ciddi bir pay edindiği, eko etiket kriterlerinin fiili standart haline geldiği, sanayileşmiş ülkelerin çoğundaki tüketicilerin, daha çevre dostu ürünler için daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli oldukları ve toplumda çevre bilincini güçlü bir şekilde arttırdığı gözlenmektedir.

Yatak minderleri için ECO LABEL kriterleri, yatak şileleri pazarındaki en iyi çevresel performansı yansıtan ürünleri içermektedir. Bir takım kimyasal maddelerin veya bileşiklerin kullanımı ve kirletici maddelerin salınımı üretim sürecinin bir parçası olsa da, tehlikeli maddelerin kullanımı mümkün olduğu ölçüde hariç tutulmaktadır veya yeterli bir işlevi sağlaması için gereken minimum düzeyde tutulmaktadır. Ayrıca ECO LABEL kriterleri katı kalite ve güvenlik standartlarına tabi tutulmuştur. Bu yüzden, istisnai durumlarda, çevresel yükü diğer yaşam döngüsü aşamalarına veya etkilerine taşımamak için ve sadece piyasada uygun alternatifler bulunmadığı takdirde belli kimyasal maddelere ve bileşiklere izin verilmektedir.

Yatak minderleri için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Lateks köpük
 • Poliüretan köpük
 • Tel ve yaylar
 • Hindistan cevizi lifleri
 • Tekstil (yatak örtüsü veya dolgu malzemesi olarak kullanılan kumaşlar ve lifler)
 • Tutkallar ve yapıştırıcılar
 • Alev geciktiriciler
 • Biyositler
 • Plastikleştiriciler
 • Hariç tutulan veya sınırlı maddeler ve karışımlar
 • Yatakta belli uçucu organik bileşiklerin (SVOC’ler, VOC’ler, VVOC’ler) emisyonu
 • Teknik performans
 • Malzemelerin demontajı ve geri kazanımı için tasarım
 • Tüketicilere ek bilgiler

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yatak minderleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.