ECO LABEL Belgelendirme Süreci Nasıldır?

ECO LABEL Belgelendirme Süreci Nasıldır?

ECO LABEL belgelendirme sürecinin en önemli aşaması hazırlık dönemidir. Üretici firmalar başvuru için kendilerine bolca zaman ayırmak zorundadır. Bir akredite kuruluşa başvuru yapmadan önce, planlanmadan en az 6 ay önce hazırlık çalışmaları başlatılmalıdır. Ancak, firmanın tedarik sistemi iyi yönetiliyorsa ve firmanın tedarikinde ve kimyasal kullanımında büyük bir değişiklik yapılması gerekmiyorsa, bu süre çok daha kısa tutulabilir.

ECO LABEL Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Başvuru sürecini ve sertifikasyonun ilerleyişini en çok belirleyen faktör, başvuru yapan firmanın verileri iyi yönetmesi ve belgelendirme sürecini iyi anlamasıdır. ECO LABEL etiketi kullanmak için firmalar, ürünlerin tüm yaşam döngüsünü kapsayan katı koşulları karşılamak zorundadır. Bu yüzden ECO LABEL, hem çevre hem de sağlık için doğru olanı seçmenin kolay bir yolu olmaktadır.

ECO LABEL belgelendirme süreci başlıca şu adımlardan oluşmaktadır:

  • Başvurunun yapılması. ECO LABEL belgesini almak ve ürünlerin üzerinde ECO LABEL etiketini kullanmak için ilk adım başvuru olmaktadır. Öncesinde firmanın ilgili ürün grubuna uygun sertifikasyon gerekliliklerini karşladığından emin olması gerekmektedir. Hazırlıklarını tamamlayan üretici firmalar kuruluşumuza başvurarak belgelendirme talep edebilirler.
  • Sözleşme yapılması. Başvuruyu takiben kuruluşumuz ile üretici firma arasında bir sözleşme imzalanmakta ve denetim süreci başlatılmaktadır.
  • Ön inceleme yapılması. Denetim çalışmalarından önce firma verileri incelenmekte ve açıklanmasına gerek duyulan noktalar için firma görüşleri alınmaktadır.
  • Denetimlerin yapılması. Ön inceleme sonrasında firmaya denetim ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte üretici firmanın, ECO LABEL kriterlerine ne kadar uyum sağladığı ve üretim faaliyetlerini standart gereksinimlerine ne ölçüde uygun gerçekleştiriiği yerinde değerlendirilmektedir.
  • Belgenin düzenlenmesi. Firmanın denetimlerden başarı ile geçmesi durumunda son adım ECO LABEL sertifikasının düzenlenmesi ve firmaya, ürünleri üzerinde ECO LABEL etiketini kullanma izni verilmesidir.

Düzenlenen ECO LABEL sertifikasının ve eko etiket logosunun geçerlik süresi üç yıldır. Bu süre sonunda firmanın yeniden denetimden geçmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.